Tehy: Patientsäkerheten äventyras ständigt på grund av vårdarbristen, situationen måste synliggöras 

Vårdarstrejken fick beslutsfattarna att oroa sig för patientsäkerheten och bereda en särskild lag för att trygga den. Patientsäkerheten äventyras dock dagligen på grund av vårdarbristen. För att synliggöra den här situationen inledde Tehy förra torsdagen en småskalig kampanj där man uppmanar medlemmarna att på ett effektiviserat sätt anmäla till regionförvaltningsmyndigheterna att patientsäkerheten äventyras. Sedan förra torsdagen har det lämnats in ca 1 200 klagomål.

Image text
Kuva: iStock

På Tehys webbplats öppnades en anvisning och en blankett, med vilken medlemmarna kan lämna ett klagomål om äventyrande av patientsäkerheten, till exempel om det fattas en anställd från arbetsskiftet och man inte har fått eller försökt få en ersättare, om det tillfälligt finns fler patienter eller klienter än det planerade antalet anställda klarar av eller om inskolningen har varit bristfällig. Samtidigt bad man medlemmarna meddela om detta till Tehy.

Varje yrkesutbildad person inom social- och hälsovårdsbranschen har rätt och skyldighet att anmäla farliga situationer på arbetsplatsen. Det normala förfarandet är att man meddelar arbetsgivaren om att patientsäkerheten äventyras. För att göra ett klagomål krävs detta dock inte.

- Budskapet från medlemmarna har redan länge varit att när man gör en anmälan om att patientsäkerheten äventyras till arbetsgivaren eller HaiPro-anmälningar i s.k. nära ögat-situationer, så leder det inte till tillräckliga åtgärder eller förbättringar. Med detta effektiviserade anmälningsförfarande till tillsynsmyndigheten vill vi på ett konkret sätt synliggöra att patientsäkerheten äventyras, konstaterar Tehys ordförande Millariikka Rytkönen.

Enligt Rytkönen är det beklagligt att politikernas oro för patientsäkerheten vaknade först under strejken.

- Om vi ska hitta något positivt i detta så tror jag att ett synligt framlyftande av saken också kan leda till att situationen åtgärdas. Största delen av de klagomål som lämnats under de senaste fem dagarna vittnar om att orsaken till att patientsäkerheten äventyrats har varit att det saknas en anställd eller ersättare i arbetsskiftet, dvs. vårdarbrist. Samma problem som vi försöker lösa med räddningsprogrammet för social- och hälsovårdsbranschen, konstaterar hon.   

Mer information:

Tehys ordförande Millariikka Rytkönen, kontakt via specialassistenten, tfn 0400 540 005
Tehys chef för juridiska tjänster Kari Tiainen, tfn 040 500 0430