Tehy och SuPer: Den djärva lösningen i Egentliga Tavastlands sjukvårdsdistrikt håller på att kollapsa av motståndet från andra förhandlingsparter inom kommunsektorn

Ledningen för Egentliga Tavastland sjukvårdsdistrikt vände sig till vårdarorganisationerna med idén om ett separat avtal, som skulle ge vårdarna löneförhöjningar och ett löneprogram och sjukvårdsdistriktet arbetsro under en utsatt tid. Enligt representanterna för sjukvårdsdistriktet var motiveringen till detta innovativa utspel den allvarliga vårdarbristen, förlängningen av vårdköerna samt kostnaderna som situationen orsakar och nackdelarna för befolkningen i området.

Enligt uppgifter som Tehy och SuPer fått håller avtalet nu på att kollapsa av motståndet från andra förhandlingsparter inom kommunsektorn. Andra organisationer kräver samma höjningar för läkare och annan personal, även om avtalet är avsett att lösa vårdarbristen.

– Vi tackar sjukvårdsdistriktet och dess ledning varmt för det djärva utspelet i en situation där man inte fått till stånd en rikstäckande förhandlingslösning som tar tag i vårdarbristen, och ingen arbetsro finns heller inom synhåll. Ni har verkligen förstått hur bristen på vårdare kan lösas, konstaterar Tehys ordförande Millariikka Rytkönen.

Social- och hälsovårdstjänsterna övergår från kommunerna till välfärdsområden om drygt ett halvår. Finansieringen kommer då direkt från statsmakten.

– Vi hoppas att Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT hör Egentliga Tavastlands nödrop och börjar genuint förhandla med oss ​​om ett räddningsprogram som lindrar vårdarbristen. Som lösning behöver vi ett rikstäckande avtal och statlig finansiering för vårdarnas räddningsprogram, säger SuPers ordförande Silja Paavola.

Vårdarorganisationerna ogillar de andra kommunala nyckelavtalsslutande parternas öppna verksamhet som är mot målen för vårdarna, både på nationell nivå och i Egentliga Tavastland.

– Det börjar tråkigt nog se ut som om de andra kommunala organisationernas intressebevakning framför allt bygger på att åka snålskjuts på vårdarnas bekostnad, konstaterar båda ordförandena.

Mer information:

Tehys verksamhetsledare Else-Mai Kirvesniemi, tfn 050 346 0847 

SuPers intressebevakningschef Anne Sainila-Vaarno, tfn 050 310 1492