Tehy motsätter sig ytterligare nedskärningar på HUS – ”Det återstår att se om yrkeskunniga skötare vill bli kvar för att arbeta på HUS”

Tehy motsätter sig de väldiga, ytterligare nedskärningarna som HUS beslöt om i torsdags. När de genomförs kommer de att ytterligare försämra arbetsförhållandena för skötarna, men också patientsäkerheten och hela nivån på specialsjukvården på HUS.

Image text
Kuva: Emmi Korhonen/Lehtikuva

HUS meddelade på torsdagen att budgetramen som HUS föreslagit blev överraskande nedskuren med 44 miljoner euro. Beslutet av ägarna till HUS höjer anpassningsbehovet för HUS år 2025 till minst 99 miljoner euro, berättar sjukvårdsdistriktet i sitt meddelande.

– Arbetstagarna på HUS är inte förtjänta av att få nedskärningar av den storleksordningen. Många av dem arbetar redan innan de ny besparingarna på sina yttersta gränser, säger Tehys ordförande Millariikka Rytkönen.

På grund av besparingstrycket meddelade HUS aldeles nyss, för en vecka sedan om ett förbud mot rekrytering som varar till årets slut.

– Det återstår att se om yrkeskunniga skötare vill bli kvar för att arbeta på ett HUS som förhärjas av nedskärningar. Skötarflykten kommer sannolikt att bli värre, anmärker ordförande Rytkönen.

Även Matti Bergendahl, VD för HUS, berättade i sitt meddelande i torsdags att koncernmötets beslut att skära ned HUS budgetram i ett färdigt exceptionellt svårt ekonomiskt läge äventyrar förmågan att hantera HUS basuppgift.

Osmo Soininvaara, långvarig påverkare och tidigare styrelsemedlem i HUS berättade i torsdags i sin blogg att han avgår från HUS styrelse efter att koncernmötet beslutat om nedskärningar med 44 miljoner.

– Jag anser att HUS styrelse efter koncernmötets beslut inte ens i teorin kan verka utan att bryta mot lagen. Därtill är HUS kronjuveln i den finska hälsovården med ansvaret för den mest krävande specialsjukvården inför alla finländare, och jag anser att det inte är klokt att utarma den, skriver Soininvaara.

Soininvaara berättar att HUS styrelses verksamhet fastställs av budgetramen, men också av lagens regler om vårdgaranti och människors rätt att får vård för sina sjukdomar.

– Jag vet inte hur man kommer att genomföra de erfordrade besparingarna, men 44 miljoner motsvarar lönekostnaderna för nästan 900 sjukskötare, skrev Soininvaara.

Tehys ordförande Millariikka Rytkönen delar Soininvaaras bekymmer.

– Detta osänkbara skepp har nu kolliderat med ett isberg. Det är nu de politiska beslutsfattarnas uppgift att besluta om vi ska spela violin på däcket, eller rädda servicen som tryggas i lag åt medborgarna, säger Rytkönen.

Mer information: 
Ordförande Millariikka Rytkönen via specialassistent Taina Viitala, tfn 040-922 1388, [email protected].