Tehy kritiserar starkt regeringens nedskärningar i förlossningar, vårdgarantin och heldygnsomsorg för äldre

Tehy invänder kraftigt mot regeringens beslut att minska personaldimensioneringen för heldygnsomsorg för äldre till 0,6. Det är välkänt att äldres behov av vård och tjänster på serviceboenden med heldygnsomsorg förutsätter en personaldimensionering på 0,7, vilket fastställdes av den föregående regeringen. Det här är redan andra gången som Petteri Orpos regering inkräktar på äldres rätt till saklig omsorg, då den redan i regeringsprogrammet beslöt att skjuta upp ikraftträdandet av vårdardimensionen till år 2028.

Image text
Bild: Lauri Rotko

Regeringens nya beslut är fullständigt ansvarslöst och belastar ytterligare övriga hälsovårdstjänster. På serviceboenden med heldygnsomsorg behövs en tillräcklig personaldimensionering och tillräcklig social- och hälsovårdspersonal för att säkerställa omsorgens kvalitet och kundsäkerheten.

– Om det inte finns tillräcklig social- och hälsovårdspersonal på serviceboenden med heldygnsomsorg belastas akutvården, jourerna och sjukhusens avdelningar, säger Tehys ordförande Millariikka Rytkönen.

Genom att göra nedskärningar i personaldimensioneringen på serviceboenden med heldygnsomsorg inkräktar regeringen på en särskilt utsatt grupp av människor, som inte själva kan försvara sina rättigheter på grund av minnessjukdomar och försämrad funktionsförmåga. Otillräcklig vård orsakar omänskligt lidande för de äldsta i samhället.

Att söka besparingar i vården av äldre på serviceboenden med heldygnsomsorg är ett samhälleligt val som Tehy inte godkänner.

På en presskonferens motiverade finansminister Riikka Purra (Sannf.) den minskade dimensioneringen med ”personalbrist”. I själva verket är effekten den motsatta, det vill säga personalbristen förvärras till följd av den minskade dimensioneringen.

Konsekvensbedömningar saknas

Tehy kritiserar också starkt regeringens beslut att försämra vårdgarantin och förlänga maximitiden för tillgången till grundläggande hälsovård till tre månader och munhälsovård till sex månader. Risken är att när det tar lång tid att få tillgång till vård, försämras sjukdomarna och kostnaderna för vård som inletts för sent ökar ytterligare.

Regeringens beslut att minska nattjouren försvagar medborgarnas rätt till jämlik service. Det är oklart vad det ens innebär i praktiken till exempel för föderskor och förlossningsavdelningar, eller över huvud taget för patientsäkerheten.

– Regeringen har inte utfört några konsekvensbedömningar som krävs för beslut på den här nivån. Den har klubbat av besluten med eurotecknen i ögonen. Alla får lida till följd av det, ung som gammal och vårdpersonalen, säger Rytkönen.

Tehy har redan länge krävt att koncentrationen av sjukhusnätet inte får leda till att exempelvis förlossningar äventyras.

– Förlossningar kan inte skötas som en digital tjänst via chatt, även om regeringen tycks vilja det, säger Millariikka Rytkönen.

Personalflykten från den försämrade vårdsektorn hotar att förvärras

Regeringens beslut hotar i sin helhet att försämra bristen på personal inom vårdsektorn. Besparingar inom social- och hälsovården leder till ökad belastning och brådska för personalen. Det är viktigt för vårdarna att arbeta etiskt och den möjligheten minskar också.

– Det leder också till att vårdarna flyr från den försämrade vårdsektorn, säger Millariikka Rytkönen.

Tehy har länge försökt varna regeringen om stora besparingar inom den offentliga hälsovården. Om den fungerande offentliga hälsovården körs ner, är det omöjligt att få tillbaka den. 

Statsminister Petteri Orpo påstod på presskonferensen att regeringen sköter om den inre och yttre säkerheten. Tehys ordförande Millariikka Rytkönen påpekar att skära ner på vårdare och social- och hälsovårdssektorn försvagar Finlands och finländarnas försörjningsberedskap samt kristålighet i en tid då den verkligen behövs på grund av hotet från Ryssland och pandemier.

– De politiska beslutsfattarna glömmer hur viktig social- och hälsovårdssektorn är. Det skulle vara bra att komma ihåg att både medborgarna och beslutsfattarna får den viktigaste hjälpen i en nödsituation uttryckligen från den offentliga hälsovården, säger Millariikka Rytkönen.

Regeringens lösningar är mycket dåliga nyheter både för vårdarna och hela social- och hälsovårdssektorn.

– Istället för nedskärningar hade sektorn krävt betydande satsningar. Det skulle ha varit till fördel för Finland, säger Millariikka Rytkönen.

Mer information: 
Tehys ordförande Millariikka Rytkönen, kontakt via specialmedarbetaren Mila Huovinen, [email protected] tfn 0400-540005