Tehy: Finland och HUS borde kunna bättre – man kan inte skjuta över vårdarbristen till andra länder för att lösas

HUS tänker börja hänvisa barnpatienter som väntar på hjärtoperation till Danmark. Orsaken är brist på intensivvårdare för barn. Enligt medieuppgifter behöver HUS omedelbart 20 nya intensivvårdare för barn, men man har inte lyckats med att rekrytera dem.

– Svaret att man helt enkelt inte lyckats rekrytera intensivvårdare räcker inte. Har man försökt på allvar och provat att locka till exempel med en betydligt högre lön? Och har man erbjudit möjligheter att påverka det egna arbetet och arbetsskiften? frågar Tehys ordförande Millariikka Rytkönen.

Enligt henne är det naturligtvis mycket viktigt att barn som väntar i operationskön får den vård de behöver så snart som möjligt. Men resor och vård i ett främmande land orsakar också belastning och stress för barnpatienterna och familjerna.

– Välfärdsstaten Finland kan väl inte på ett hållbart sätt lösa sin vårdarbrist så att patienter skickas till ett annat land för vård. Som medborgare skäms man rent av över att statsmakten och arbetsgivarna inte har lyckats bättre, trots att man varnat för vårdarbristen i flera år under regeringstiden. Det finns skyldiga i alla partier, säger hon.

Rytkönen påminner om bakgrunden till vårdarbristen. Till exempel har HUS situation förvärrats av att erfarna vårdare bytt arbetsplats eller lämnat branschen helt och hållet på grund av dålig personalpolitik samt belastning och etisk stress.

Det är också intressant varför bristen på olika yrkesgrupper inom social- och hälsovårdsbranschen har lett till olika lösningar. Bristen på läkare i hela landet har lösts genom att locka läkare till arbete med enorma summor – man talar om månadslöner på till och med över tjugo tusen euro.

– Varför används inte samma metoder vid rekrytering av vårdpersonal? Jag vill påstå att ett erbjudande om betydligt bättre lön till exempel i de nu lediga uppgifterna som intensivvårdare för barn till stor del skulle lösa denna brist. Och när det finns tillräckligt många vårdare lättar belastningen och stressen, arbetsförhållandena förbättras och man orkar bättre i arbetet. Det behövs ingen kärnfysik, påminner Rytkönen.

Mer information:
Tehys ordförande Millariikka Rytkönen, kontakt
 via specialassistenten, tfn 0400 540 005