Rytkönen från Tehy: Alla har rätt till en säker abort, yrkesfolket kan inte välja sina klienter

Till skillnad från vad som konstateras i FNB:s nyhet i dag har Tehy redan länge haft en åsikt om huruvida vårdarna ska ha rätt att vägra delta i aborter.

– Frågan kommer upp i debatten ibland, men det ska inte finnas någon sådan rätt. Yrkesfolket inom hälso- och sjukvården kan inte välja sina klienter. Alla har rätt till en säker abort och alla har rätt att få den vård de behöver oberoende av den vårdande personalens attityder eller religiösa övertygelse. Det här är kärnan i yrkesetiken för yrkesfolket inom hälso- och sjukvården, konstaterar Tehys ordförande Millariikka Rytkönen.

Rytkönen har själv före sina uppdrag inom fackorganisationen haft en lång karriär som barnmorska och betonar att klienten under inga omständigheter får vara rädd för hur en yrkesperson förhåller sig till hen.

Mer information:
Tehys ordförande Millariikka Rytkönen, kontakt via specialassistenten, tfn 0400 540 005