Semesterpenning

Arbetstagarens rätt till semesterersättning kan grunda sig på kollektivavtalet, praxisen på arbetsplatsen eller arbetsavtalet. I annat fall har arbetstagaren inte rätt till semesterpenning.

I kollektivavtalen har man vanligen avtalat att hälften av lönen för semestern betalas som semesterpenning.

Inom den kommunala sektorn eller om man tillämpar AVAINTA Arbetsgivarna rf:s kollektivavtal tjänar arbetstagaren in 6, 5 eller 4 procent (inom den kommunala sektorn semesterpenning är 2017 - 2019 4,2 %, 3,5 % och 2,8 %)  av lönen (månadslönen inklusive fasta tillägg) i semesterpenning för varje full semesterkvalifikationsmånad. Procentsatsen avgörs av arbetserfarenheten och det nuvarande anställningsförhållandets varaktighet.

Semesterpenningen beräknas vanligen enligt lönen för juli och betalas ut i samband med löneutbetalningen för augusti, såvida inte arbetsgivaren och arbetstagaren har avtalat om annat.