Arbetstagarens rätt till semesterpenning kan grunda sig på kollektivavtalet, praxisen på arbetsplatsen eller arbetsavtalet. I annat fall har arbetstagaren inte rätt till semesterpenning.

I kollektivavtalen har man vanligen avtalat att hälften av lönen för semestern betalas som semesterpenning.

Enligt AKTA och VÄLKA eller AVAINTA Arbetsgivarna rf:s kollektivavtal tjänar arbetstagaren in 6, 5 eller 4 procent av den upplupna lönen i semesterpenning för varje full semesterkvalifikationsmånad. Förutom månadslönen inkluderar den upplupna lönen arbetstagarens fasta tillägg.

Procentsatsen avgörs av arbetserfarenheten och det nuvarande anställningsförhållandets varaktighet.

Semesterpenningen beräknas vanligen enligt lönen för juli och betalas ut i samband med löneutbetalningen för augusti, såvida inte arbetsgivaren och arbetstagaren har avtalat om annat. Semesterpenning betalas också när anställningen upphör i samband med semesterersättningen. Idag krävs det alltså inte längre att man tar ut semestern och återvänder från semestern.

Att byta semesterpenningen till ledighet

AKTA och VÄLKA

Arbetstagaren kan komma överens om att byta semesterpenningen till ledighet med arbetsgivaren. Före slutet av augusti 2020 var bytet av semesterpenningen endast möjligt om ett lokalt avtal hade ingåtts mellan fackavdelningen och arbetsgivaren.

Kollektivavtalet för hälsoservicebranschen

Semesterpenningen kan bytas till ledighet, om det skriftligen avtalas mellan arbetsgivaren och förtroendemannen. Utöver ovanstående avtal förutsätter byte av semesterpenning till ledighet för enskilda arbetstagare, även att arbetsgivaren och arbetstagaren avtalar om det.

Kollektivavtalet för socialservicebranschen

I princip är det inte möjligt att byta semesterpenning till ledighet. Semesterpenningen kan endast bytas till ledighet vid ekonomiska problem, i vilket fall sparåtgärderna är alternativ till uppsägningar och permitteringar.

Kollektivavtalet för akutvårdsbranschen

Arbetstagaren kan avtala om att byta semesterpenningen till ledighet med arbetsgivaren, om semesterkvalifikationsåret som avlutats 31.3 avtalas om före 30.4.

Kollektivavtalet för arbetshälsoinstitutet

Semesterpenning kan bytas till ledighet.

AVAINTA Arbetsgivarna rf:s, Plus Hälsa Ab:s och Tandläkarnas arbetsgivarförbund rf:s kollektivavtal

har inte bestämmelser om att byta semesterpenning till ledighet.

Hoitaja

Bli medlem i Tehy

Medlemskapet ger dig trygghet i arbetslivet. Förtroendemannen och Tehys experter hjälper dig med frågor beträffande anställningen. Som medlem får du också fina medlemsförmåner, såsom försäkringar som tillhör arbetet och rättshjälp.