I den kommunala sektorn och enligt kollektivavtalet mellan AVAINTA Arbetsgivarna rf och SHVS, tjänar arbetstagaren in normal semester under moderskaps-, faderskaps- och föräldraledighet.

Arbetstagaren tjänär semester

  • under moderskapsledighet, specialmoderskapsledighet och faderskapsledighet
  • under föräldraledighet eller partiell föräldraledighet
  • under tillfällig vårdledighet
  • när arbetstagaren är frånvarande från arbetet på grund av tvingande familjeskäl.

En arbetstagare som är vårdledig tjänar inte in någon semester. Arbetstagare som arbetar inom den kommunala sektorn eller på en arbetsplats som tillämpar AVAINTA Arbetsgivarna rf:s kollektivavtal har dock möjlighet att under vissa förutsättningar tjäna in semester för högst 30 kalenderdagar per semesterkvalifikationsår under sin vårdledighet.

I den privata sektorn intjänas dock semester från högst 156 arbetsdagar, dvs. sex månader, för moderskaps- och föräldraledighetstiden och respektive faderskaps- och föräldraledighetstiden.