Enligt VÄLKA, AKTA, AVAINTAs kollektivavtal och SHVS kollektivavtal tjänar arbetstagaren in normal semester under graviditets- och föräldraledighet. Arbetstagare som omfattas av VÄLKA, AKTA och AVAINTAs kollektivavtal har dock möjlighet att under vissa förutsättningar tjäna in semester för högst 30 kalenderdagar per semesterkvalifikationsår under sin vårdledighet.

Semester intjänas

  • under graviditetsledighet och särskild graviditetsledighet
  • under föräldraledighet och partiell föräldraledighet
  • under tillfällig vårdledighet
  • under ledighet för vård av anhörig
  • när arbetstagaren är frånvarande från arbetet på grund av tvingande familjeskäl.

En arbetstagare som är vårdledig tjänar inte in någon semester. Arbetstagare som arbetar inom den offentliga sektorn eller på en arbetsplats som tillämpar AVAINTA Arbetsgivarna rf:s kollektivavtal har dock möjlighet att under vissa förutsättningar tjäna in semester för högst 30 kalenderdagar per kvalifikationsår under sin vårdledighet.

Inom den privata sektorn tjänar en arbetstagare under graviditets- och föräldraledighet dock in semester för högst 160 vardagar. Som vardagar räknas måndag till lördag, med undantag för söckenhelger.

Semester under andra ledigheter

Arbetsgivaren får aldrig bestämma att semestern ska infalla under en sjukledighet eller under de 105 första dagarna av graviditets- och föräldraledighet utan arbetstagarens samtycke.