Intjänande av semester under familjeledighet

Inom den kommunala sektorn och på en arbetsplats som tillämpar AVAINTA Arbetsgivarna rf:s kollektivavtal arbetstagaren tjänar in semester som normalt

  • under moderskapsledighet, specialmoderskapsledighet och faderskapsledighet
  • under föräldraledighet eller partiell föräldraledighet
  • under tillfällig vårdledighet
  • när arbetstagaren är frånvarande från arbetet på grund av tvingande familjeskäl.

En arbetstagare som är vårdledig tjänar inte in någon semester. Arbetstagare som arbetar inom den kommunala sektorn eller på en arbetsplats som tillämpar AVAINTA Arbetsgivarna rf:s kollektivavtal har dock möjlighet att tjäna in semester för högst 30 kalenderdagar per semesterkvalifikationsår under sin vårdledighet.

Inom privata sektorn insamlas dock för moderskaps- och föräldraledighet, och motsvarande faderskaps- och föräldraledighet, semester omfattande högst 156 vardagar eller ca sex månader.