Image text
Foto: iStock

En full semesterkvalifikationsmånad är en månad från vilken arbetstagaren samlar semester.

Inom den offentliga sektorn

En full semesterkvalifikationsmånad är en månad under vilken arbetstagaren har minst 14 arbetsdagar eller minst 35 timmar arbete. Regeln om 14 dagar tillämpas sällan inom den offentliga sektorn eftersom 35 timmar vanligtvis uppnås tidigare.

Dessutom kräver en full semesterkvalifikationsmånad alltid att anställningsförhållandet är giltigt i minst 16 kalenderdagar under den gällande månaden. I praktiken kommer regeln om 16 dagar att granskas under den första och sista månaden av anställningsförhållandet.

Anställningens arbetstider förtecknas i AKTA och VÄLKA motsvarande till 14 arbetsdagar och 35 arbetstimmar. Sådana perioder som räknas till arbetstid i anställningen inkluderar till exempel semester, moderskaps- och föräldraledighet, samt betald sjukledighet. Till exempel samlas ingen semester under vårdledighet och alterneringsledighet.

Samma regler gäller för de som arbetar inom AVAINTA:s kollektivavtal.

Inom den privata sektorn

Inom den privata sektorn är den anställda alltid föremål för antingen 14-dagars- eller 35-timmarsregeln.

Eftersom arbetstagaren är föremål för två regler, avgörs vad som har avtalats om arbetstiden i arbetsavtalet. Om anställningsförhållandet är heltid samlas semestern endast från månader med minst 14 arbetsdagar eller dagar som räknas som arbetstid i anställningen. Om arbetstagaren inte enligt arbetsavtalet arbetar minst 14 dagar varje månad, omfattas arbetstagaren av 35-timmarsregeln. Då räcker det med 35 timmars arbete eller tid som räknas som arbetstid i anställningen för att samla semester.

Om arbetstagaren till exempel har avtalat om att arbeta tre dagar i veckan kommer antalet arbetsdagar under vissa månader att vara mindre än fjorton. Då omfattas arbetstagaren av 35-timmarsregeln för hela semesterkvalifikationsåret.

Inom den privata sektorn räknas frånvaro som anges i lagen om semester i anställningens arbetstid. Listan om semesterlagen är något snävare än den lista som följs inom den offentliga sektorn.