Image text
Foto: iStock

Om arbetstagaren insjuknar före semestern eller i början av den, ska hen så fort som möjligt be arbetsgivaren om att få flytta semestern.

Arbetstagaren ska samt lämna in en utredning över sin arbetsoförmåga (i första hand ett läkarintyg) om arbetsgivaren ber om det. Arbetsgivaren måste då flytta semestern till en senare tidpunkt. Inom den kommunala sektorn räcker det att arbetstagaren lämnar in utredningen till arbetsgivaren så snabbt som möjligt, som en begäran om flyttad semester.

Flytt av semester under semestern

Vid sjukdom kan arbetstagare flytta sin ledighet utan självrisk om de arbetar

  • inom den kommunala sektorn (AKTA)
  • inom staten
  • delvis inom privata sektorns kollektivavtal.

Flyttningen måste begäras utan onödigt dröjsmål. Arbetsgivaren måste få ett läkarintyg eller bevis på arbetsoförmåga på ett annat tillförlitligt sätt efter arbetsgivarens gottfinnande.

Arbetstagare som arbetar inom hälsoservicebranschens, den privata socialservicebranschens och den privata förstavårdsbranschens kollektivavtal har rätt att flytta sin semester först efter sex självriskdagar.

Självriskdagarna räknas ihop per semesterkvalifikationsår (1.4–31.3), och de reducerar inte arbetstagarens rätt till fyra (4) veckors semester. Om 24 eller färre semesterdagar tjänats in finns det inga självriskdagar. Om antalet semesterdagar är 25–29, kan antalet självriskdagar vara 1–5.