Flytt av semestern vid sjukdom

Flytt av semestern före semestern

Om arbetstagaren insjuknar före semestern eller i början av den, ska hen så fort som möjligt be arbetsgivaren om att få flytta semestern samt lämna in en utredning över sin arbetsoförmåga (i första hand ett läkarintyg) om arbetsgivaren ber om det. Arbetsgivaren måste då flytta semestern till en senare tidpunkt. Inom den kommunala sektorn räcker det att arbetstagaren lämnar in utredningen till arbetsgivaren så snabbt som möjligt, som en begäran om flyttad semester.

Flytt av semestern under semestern

Om arbetstagaren blir sjuk under semestern, har hen rätt att flytta semestern först efter sex (6) självriskdagar. Självriskdagarna räknas ihop per semesterkvalifikationsår (1.4–31.3), och de reducerar inte arbetstagarens rätt till fyra (4) veckors semester. Om man intjänat 24 eller färre semesterdagar finns det inga självriskdagar. Om man har 25–29 semesterdagar, kan man ha 1–5 självriskdagar. Bestämmelserna gäller endast den privata sektorn. Inom den kommunala sektorn kan man flytta semestern, även om man blir sjuk efter att semestern har börjat.

Tolkningen av självriskdagar i årssemesterlagen är än så länge oklar. Tehys uppfattning är att arbetstagarna har rätt att flytta semestern helt och hållet från dagarna man är arbetsoförmögen, fastän insjuknandet skulle ha inträffat under semestern. Det lönar sig för arbetstagarna att kräva att semestern flyttas, att skriva upp sjukdagarna och att skaffa ett läkarintyg för sjukdagarna.