Om arbetsgivaren bryter mot reglerna för samarbetsförhandlingar, kan en arbetstagare som sagts upp, permitterats eller tvingats övergå till deltid kräva upp till ca 35 590 euro som kompensation. Summan beror på hur allvarligt regelbrottet är.

Arbetstagaren kan ha rätt till kompensation t.ex. om arbetsgivaren har

  • fattat sitt beslut innan förhandlingarna har inletts eller inte har förhandlat på det sätt som lagen kräver.
  • avslutat förhandlingarna innan tidsfristen på 14 dagar eller sex veckor har gått ut.
  • förhandlat med fel part.

Eller om arbetsgivaren inte har

  • gett en förhandlingsframställning eller har gett den på fel sätt (för sent eller med bristfällig information)
  • gett ut förhandsuppgifter för förhandlingarna
  • skickat in förhandlingsframställningen eller informationen däri till arbetskraftsbyrån.
  • gjort upp en handlingsplan eller gjort upp den felaktigt, eller inte har presenterat principerna för sysselsättning för arbetstagarna.
  • hanterat principerna för hur åtgärderna ska riktas, t.ex. hur de som sägs upp väljs ut.

Arbetstagaren kan ha rätt till kompensation även om uppsägningen, permitteringen eller övergången till deltid i sig var laglig.

Nainen kädet puuskassa

Medlemförmån: rättstjänst

Rättshjälp är en betydande medlemsförmån. Om rättshjälp beviljas blir det inte ekonomiska utgifter eller risker för en medlem i Tehy.