Läs mera om till exelmpel samarbetsförhandlingarnas innehåll och varaktighet.