Nästan alla Tehys medlemmar omfattas av något nationellt kollektiv- eller tjänstekollektivavtal. Ett kollektivavtal är ett avtal mellan fackförbundet och arbetsgivarorganisationen om lönerna och arbetsvillkoren inom branschen. Man kan också göra upp ett kollektivavtal mellan arbetstagarförbundet och arbetsgivaren.

Kollektivavtalen anger minimikraven gällande exempelvis

Arbetsvillkoren styrs även av arbetslagstiftningen. Minimilönerna grundar sig inte på lagen utan anges i de kollektivavtal som fackförbunden förhandlar fram.

Kollektivavtalen och tjänstekollektivavtalen är arbetsmarknadens spelregler, som förpliktigar organisationerna 

  • att övervaka att arbetsgivarna och arbetstagarna följer avtalen
  • att garantera att arbetsfreden tryggas inom branschen (man får inte starta en arbetskonflikt som riktar sig mot avtalet eller en del av det under avtalsperioden).

Lokala avtal

I avtalen har man ofta gett lokala arbetsgivare och fackavdelningar eller förtroendemän möjlighet att göra upp lokala kollektiv- och tjänstekollektivavtal. Genom dessa kan man avvika från bestämmelserna i de nationella avtalen.

De lokala avtalen gäller oftast arbetstids- och lönefrågor (utryckningspenningar, skiftesbytesersättningar, åtgärdsersättningar, ersättningar för köavlastning etc.)

Normalt bindande eller allmänt bindande?

Ett kollektivavtal kan vara normalt bindande eller allmänt bindande. Ett normalt bindande kollektivavtal är bindande för de parter som undertecknat avtalet eller som hör till den organisation som ingått avtalet.

Majoriteten av de finländska arbetsgivarna ör organiserade och tillämpar därmed normalt bindande kollektivavtal.

Om ett kollektivavtal är allmänt bindande innebär detta att även oorganiserade arbetsgivare måste följa de bestämmelser som man avtalat om i ett nationellt kollektivavtal för branschen.

I arbetsavtalet kan man avtala om bättre arbetsvillkor än vad kollektivavtalet kräver. Arbetsgivaren och arbetstagaren kan exempelvis avtala om en lön som är högre än den grundlön som anges i kollektivavtalet.

Kuvituskuva

Bli medlem i Tehy

Medlemskapet ger dig trygghet i förändringen. Förtroendemannen och Tehys experter hjälper dig med frågor beträffande anställningen. Som medlem får du också fina medlemsförmåner, såsom försäkringar som tillhör arbetet och rättshjälp.