Rehabiliteringsnätverket kräver att välfärdsområdena ökar den effektiva och rättidiga rehabiliteringen

Denna vecka firas temaveckan för rehabilitering. Rehabiliteringsnätverket är den aktör som ordnar temaveckan och betonar att satsningar på rehabilitering sparar pengar och medför efterlängtad produktivitet i social- och hälsovårdsbranschen. En effektiv rehabilitering förbättrar sysselsättningen och människors livskvalitet.

Image text
Foto: Rehabiliteringsnätverket

En effektiv rehabilitering börjar i tid, har rätt omfattning i förhållande till klientens behov och grundar sig på målsättningar som är viktiga för klienten. Rehabiliteringsnätverket (KUVE) består av organisationer och rehabiliteringsaktörer och kräver att välfärdsområdena flyttar fokus till rehabilitering som stödjer arbets- och funktionsförmågan i stället för att vårda symtom. På det sättet kan man uppnå betydande besparingar och förbättra människors arbets- och funktionsförmåga.

– För närvarande garanterar välfärdsområdenas servicesystem tyvärr inte att den som behöver rehabilitering får sådan i tid, om alls. Fördröjningen leder till onödiga extra kostnader när sjukfrånvaron ökar och primärvården och den specialiserade sjukvården belastas. Utan rehabilitering och rehabiliteringsstöd rinner goda vårdresultat ut i sanden och behovet av andra tjänster ökar, påpekar Outi Töytäri, Tehys expert inom rehabiliteringsområdet. 

Rehabiliteringsnätverket anser det vara viktigt att beslutsfattare, servicehandledare, yrkespersoner inom social- och hälsovårdsbranschen och klienterna får information om fördelarna med rehabilitering och om olika rehabiliteringsalternativ.

Temaveckan för rehabilitering ordnas 29.5–2.6.2023. Temaveckan ordnas nu för andra gången. Syftet är att sprida information om rehabilitering, dess fördelar och olika rehabiliteringsalternativ. 

Veckan ordnas av Rehabiliteringsnätverket (KUVE), som består förutom av Tehy även av över 100 andra organisationer och rehabiliteringsaktörer.