Medlingen för den privata hälsoservicebranschens kollektivavtal avbröts – planerade stridsåtgärder kan komma att genomföras

Medlingen av arbetskonflikten inom Hälsoservicebranschen kollektivavtal har avslutats för denna gång, och en avtalslösning har sökts under hela helgen.

– Tyvärr står parternas synpunkter så långt ifrån varandra att det inte är möjligt att nå ett förhandlingsresultat och medlaren har inte förutsättningar att lägga fram ett medlingsförslag, skriver riksförlikningsmannen på meddelandetjänsten X.

De planerade stridsåtgärderna för nästa vecka kan komma att genomföras.

Sote rf och Välmåendebranschen HALI rf har förhandlat om ett allmänt bindande kollektivavtal för hälsovårdssektorn sedan början av mars.