Förbudet mot inhoppsjobb inom bildtagning och laboratoriearbete (TPTES) gäller alla Tehys medlemmar

Sote rf har förklarat ett inhoppförbud på grund av en tvist gällande kollektivavtalet inom hälsovårdsbranschen (TPTES). 

Inhoppförbudet gäller alla tehyiter. Under förbudet görs inga inhoppsjobb inom bildtagning och laboratoriearbete vid Mehiläinen, Terveystalo, Pihlajalinna, SYNLAB och Vita Laboratoriot, och inga inhoppsjobb avtalas om för strejktiden eller tiden efter strejken.

Inhoppförbudet gäller även redan avtalade inhopp som skulle ha gjorts under förbudstiden.

Med inhoppsjobb avses alla anställningar kortare än 13 dygn. Förbudet gäller också anställda med så kallade ram- eller nolltimmarsavtal.

Under inhoppförbudet kan man göra inhopp till exempel inom den offentliga sektorn som arbetsplatser inom välfärdsområden samt till andra företag. Den som följer inhoppförbudet är inte i strejk och får därför ingen strejkbidrag.