Betalade du över 600 euro i medlemsavgifter i fjol? Vi återbetalar det överskridande beloppet

Tehys medlemmar, som år 2022 betalat över 600 euro i medlemsavgifter, återbetalas det överskridande beloppet. Beloppet återbetalas den 26 maj 2023.

Återbetalningen görs automatiskt till det konto som finns lagrat i medlemsuppgifterna. Minsta återbetalningsbelopp är tio euro.

Om ditt kontonummer saknas eller är felaktigt uteblir återbetalningen.

Den 26 april 2023 har vi meddelat skattemyndigheten om korrigeringen av medlemsavgiften. Vänligen kontrollera att detta har beaktats i det slutliga skattebeslutet.

Du kan enkelt kontrollera dina medlemsavgifter i e-tjänsterna i avsnittet Medlemsavgifter. Uppdatera samtidigt ditt kontonummer om det inte finns i dina medlemsuppgifter eller om det är fel. Vi tar inte emot kontonummer per telefon.