Årets Tehy-chef Jenni Sakki lotsar toppexperter på hjärtkirurgiska intensivvårdsavdelningen

Årets Tehy-chef 2024 är Jenni Sakki, som arbetar som avdelningsskötare på hjärtkirurgiska intensivvårdsavdelningen M2A på Mejlans sjukhus. Avdelningens personal kom med förslaget. Tehys HUS-sammanslutningens fackavdelning för Mejlans område (161) understöder valet.

Image text
Bild: Pasi Autio

Årets Tehy-chef Jenni Sakki är oerhört omtyckt och en chef som det är lätt att närma sig. Hon ser till personalens ork och välbefinnande. Hon uppmärksammar alla individuellt och möjliggör balansering av privatlivet och arbetet för sina underställda. I sin motivering beskriver personalen att Sakki är en chef som även är opartisk, rättvis och lätt att närma sig. 

Hjärtkirurgiska intensivvårdsavdelningen M2A har under det senaste året varit föremål för förändringar, med anledning av HUS organisationsförändringar. Förändringarna har orsakat mycket oklarheter och osäkerhet med anknytning till personalens ork och genomförandet av patientsäkerheten. Enligt sina underställda är Sakki på ett föredömligt sätt stått upp för sin personal och de hjärtkirurgiska patienterna i svåra situationer och tagit personalens orosmoment, bekymmer, önskemål och även kritiska synpunkter vidare till den högre ledningen. Sakkis aktiva och uppmuntrande chefsarbete har hjälpt till med orken och upprätthåller även en bra arbetsmotivation och andan på arbetet. Sakki ombesörjer även utveckling av vårdarbetet och kommunicerar om aktuella frågor under den svåra vårdarbristen. 

Sakki känner mycket väl till avdelningens patientsituation, då hon är dagligen med och kartlägger den. När det är stressigt och det uppstår personalbrist kan hon även arbeta som skiftesansvarig. I utmanande personalsituationer är Sakki alltid tillgänglig som skiftesansvarig och enligt hennes underställda är detta ett enormt stöd. Sakki är alltid redo att vara flexibel på olika sätt och underlättar således belastningen på sina underställda. 

Erkännandet som årets Tehy-chef delades ut idag under Tehys ledarskapsdag. Vid evenemanget utdelades även två hedersomnämnanden. Det första hedersomnämnandet gavs till Mirja Heikkinen, som arbetar som avdelningsskötare på jouren/akutvårdsavdelningen vid Kuopio universitetssjukhus. Det andra hedersomnämnandet gavs till Katri Keihäs, som arbetarboendeservicechef inom tjänsterna för äldre inom Egentliga Finlands välfärdsområde (område 2).