Vesivalo från Tehy kräver översyn av familjeledighetssystemet på STTK:s lönedag

Rauno Vesivalo, ordförande för social- och hälsovårdens fackorganisation Tehy, anser att det nuvarande familjeledighetssystemet försvagar kvinnornas löne- och karriärutveckling och minskar deras pensioner. Enligt Vesivalo är familjeledighetssystemet i behov av översyn.

– Det nuvarande hemvårdsstödet styr föräldrarna mot gammaldags rollmodeller där kvinnorna är tvungna att ta mer ansvar än män när barnen är små. Detta försvagar kvinnornas ställning på arbetsmarknaden, eftersom deras långa vårdledigheter också påverkar deras sysselsättning framöver. Långa vårdledigheter minskar även kvinnornas pensioner.

Regeringen har lämnat en lagproposition som, om den genomförs, skulle ersätta 2 500 euro som engångsersättning till en moderskapsledig arbetstagares arbetsgivare. Förnyelsen torde träda i kraft i början av april nästa år.

– Det är bara fråga om omplåstring. Det enda hållbara sättet är att jämnare fördela kostnaderna för familjeledigheter mellan kvinno- och mansdominerade arbetsgivare.

I Finland råder fortfarande en tydlig indelning i kvinnliga och manliga yrken, vilket leder till att kostnaderna för föräldraskapet anhopas till arbetsgivare inom kvinnodominerade branscher. Därför förekommer det också fortfarande diskriminering av unga kvinnor i arbetslivet.

– Det nuvarande familjeledighetssystemet upprätthåller segregation. Dessutom kan gammaldags könsuppdelningar såväl i arbetslivet som i familjelivet också snedvrida barnens uppfattningar om kvinnors och mäns roller.

I dag firar vi STTK:s lönedag. I år utgör kvinnors lön 83,3 procent av mäns lön. Löneskillnaden har ökat något, eftersom andelen i fjol var 83,4 procent.

– Tyvärr har vi snarare gått bakåt än framåt när det gäller främjande av lika lön för kvinnor och män, konstaterar Vesivalo.

Mer information: Tehys ordförande Rauno Vesivalo, tfn 040 587 4346