Vesivalo från Tehy: Betydelsen av ledningen av vårdarbetet ska äntligen erkännas inom social- och hälsovårdsreformen

Tehys ordförande Rauno Vesivalo framhäver att social- och hälsovårdsreformen i praktiken genomförs av den utbildade personalen inom social- och hälsovårdsbranschen och av deras chefer.

– Den viktigaste resursen inom social- och hälsovårdsreformen är personalen inom branschen. Utan deras kompetens är det omöjligt att bygga upp effektiva social- och hälsovårdstjänster av hög kvalitet, betonar Vesivalo.

Även ledningen av personalen är viktig eftersom man genom den bidrar till vårdens tillgänglighet, effektivitet och kvalitet. På det sättet stävjar man kostnaderna och förbättrar effektiviteten i fortsättningen.

– Det är fråga om att rätta personer gör rätta saker med rätt kompetens så att det blir rätt med en gång.  De som bäst kan leda kompetensen är cheferna för vårdarbetet som behövs inom social- och hälsovårdsorganisationerna. Nu senast måste betydelsen av ledningen av vårdarbetet erkännas.

Tehy kräver att ledningen av vårdarbetet införs i lagen. Vid social- och hälsovårdsreformen ska en högklassig ledning av den största personalgruppen inom social- och hälsovårdstjänsterna – såsom till exempel sjukskötare, närvårdare, barnmorskor, socionomer och hälsovårdare – säkerställas.

Vesivalo efterlyser också genomförandet av en ändamålsenlig arbetsfördelning.

– Arbetsfördelningen mellan de olika yrkesgrupperna inom social- och hälsovårdstjänsterna måste djärvt förnyas. I praktiken kan arbetsfördelningen utvecklas genom att man utvidgar arbetsbeskrivningar, delegerar uppgifter inom eller mellan yrkesgrupper och skapar helt nya uppgifter.

Utvecklingen av arbetsfördelningen erbjuder nya möjligheter även för de social- och hälsovårdsanställdas karriärutveckling.

– I framtiden kommer skötarnas självständiga mottagningsverksamhet att öka. I praktiken ersätts en del av mottagningsbesöken hos läkare med mottagningar av andra legaliserade yrkespersoner. Även skötardrivna hälsostationer kommer att bli allt vanligare.

I sitt ”social- och hälsovårdsmotto” framhäver Vesivalo det praktiska.

– Social- och hälsovårdsreformen blir till på papper och genom politiska beslut men den genomförs på arbetsplatserna.

Vesivalo talade om temat i Tammerfors i dag under ett evenemang kring aktuella riktlinjer när det gäller social- och hälsovårdsreformen och landskapsreformen.

Mer information: Tehys ordförande Rauno Vesivalo, tfn 040 587 4346