Toini Nousiainen-medaljen till riksdagsledamot Merja Mäkisalo-Ropponen

Tehy beviljar Toini Nousiainen-medaljen till en meriterad person inom Tehys verksamhet, en viktig samarbetspartner till Tehy eller dess representant vart fjärde år.

Image text
Foto: Pasi Autio

Under sitt möte den 21 juni 2016 beviljade Tehys styrelse Toini Nousiainen-medaljen till riksdagsledamot Merja Mäkisalo-Ropponen.  Medaljen överlämnades i dag under utbildningsevenemanget Parasta aikaa.

Merja Mäkisalo-Ropponen har som riksdagsledamot berömvärt tagit upp det krävande vårdarbetets vardag och aktivt tagit ställning för vårdpersonalen beträffande bland annat de så kallade tvångslagarna, social- och hälsovårdsreformen, personaldimensioneringen och hur vårdpersonalen orkar i sitt arbete.  Tehymedlemmen Mäkisalo-Ropponen är sjuksköterska, lärare i hälsovård och doktor i hälsovetenskaper. Utöver lagstiftnings- och påverkningsarbetet har hon också erfarenhet av det praktiska vårdarbetet och utmaningarna inom branschen samt av att utbilda nya hälsovårdsexperter vid hälsovårdsläroanstalten och yrkeshögskolan i Norra Karelen.

Toini Nousiainen-medaljen beviljades nu för åttonde gången. Förra gången gick medaljen till den dåvarande omsorgsministern Paula Risikko år 2010.

Parasta aikaa 2016 är ett branschövergripande utbildningsevenemang för personer som arbetar med äldre. Det samlar över 1 200 experter inom branschen till Finlandiahuset i Helsingfors.

Mer information:
Tehys ordförande Rauno Vesivalo, tfn 040 587 4346
Riksdagsledamot Merja Mäkisalo-Ropponen, tfn 09 432 3124