Tehy:Vårdreformens mål ska understödas

Lagpaketet om social- och hälsovården som gick på remiss i mitten av juni har satt igång vårdreformen igen. Tehy anser att målen för vårdreformen ska understödas. Tjänsterna ska produceras med fokus på klienten, kostnadseffektivt, utifrån kompetensen hos den utbildade vårdpersonalen och enligt en ny arbetsfördelning. Om reformen blir framgångsrik kan den garantera tjänsternas tillgänglighet och jämlikhet samt minska skillnaderna i välbefinnande och hälsa. Den nuvarande regeringen strävar också efter att förnya tjänsternas innehåll.

Image text
Foto: Ari Korkala

– Framtidens social- och hälsovårdscentral ger nya möjligheter att utveckla fungerande och samordnade tjänster för klientens bästa, säger Kirsi Sillanpää, ansvarig direktör för samhällsrelationer. 

Jämlik tillgång till tjänster tryggas genom att utvidga befolkningsbasen. Tjänsterna ska bygga på ett enhetligt kunskapsunderlag om områdets befolkning och dess behov. 

När tillgången till och förverkligandet av tjänster utvecklas bör man mångsidigt utnyttja kompetenser och djärvt förnya arbetsfördelningen. 

– När det gäller tillgången till vård handlar det om att använda allas yrkeskunskap. 

Det mångprofessionella arbetet måste utvecklas och överlappningar elimineras. Sjukskötare och hälsovårdare, barnmorskor, fysioterapeuter och munhygienister bör få egna mottagningar, och även den inskränkta rätten att ordinera läkemedel bör breddas.

– I kombination med elektroniska tjänster gör de tillgången till vård snabbare och enklare, säger Sillanpää. 

Fokus måste styras från behandling av sjukdomar till att främja hälsa och förebygga sjukdomar. Effektiva verksamhetsmodeller bör utarbetas för rehabilitering. 

Social- och hälsovårdstjänster bör huvudsakligen produceras offentligt. Företag och organisationer kompletterar. 
Vårdreformens framgång har ett direkt samband med tillgången på social- och hälsovårdspersonal. Branschens attraktionskraft måste utvecklas, och personalens arbetshälsa och möjligheter att orka i arbetet måste förbättras. Högklassigt chefsarbete kräver resurser, och upprätthållandet av vårdkvaliteten och yrkeskunskapen förutsätter hälsovetenskaplig utbildning och forskning. 

– Ansvaret måste också synas i lönen, säger ordförande Millariikka Rytkönen

Man måste se till att personalrepresentanter är delaktiga i olika arbetsgrupper och i olika skeden av beredningen. 

Stora förändringar kräver engagemang på lång sikt över flera regeringsperioder. Reformen måste avancera stegvis, så att nödvändiga korrigeringar och slutsatser genom försök kan beaktas. 

Utlåtandetiden för det 1 200-sidiga lagpaketet går ut i september, varefter riksdagens behandling tar vid. 
 
Mer information:  
Direktör Kirsi Sillanpää, tfn 040 820 7848  
Utvecklingschef Sari Viinikainen, tfn 040 779 3637