Tehys styrelse: Orättvisa skapar friktion, motvilligt till branschvisa förhandlingar

Tehys styrelse fick en rapport om förhandlingsresultatet av konkurrenskraftsavtalet vid sitt extraordinarie sammanträde idag.Styrelsen konstaterade att förhandlingsresultatet är mycket svårhanterligt ur den offentliga sektorns synvinkel och de branschvisa förhandlingarna inleds motvilligt. Förhandlingsresultatet som nu behandlats är enligt styrelsen ändå det minst dåliga av alla dåliga alternativ eftersom man lyckades avvärja tvångslagarna.

Tvångslagarna som var ett alternativ skulle i värsta fall ha lagt beslag på upp till fyra gånger mer dvs cirka 10 % av pengarna i plånboken. Även nu uppstår förluster, men de är mindre.

Tehys styrelse konstaterade att kampen mot tvångslagarna gav resultat: den offentliga sektorns semestrar förkortades inte, den första sjukledighetsdagen blir inte oavlönad och regeringen genomför inte de tilläggsnedskärningarna på 1,5 miljarder som den varslat om, och som skulle användas bl.a. till att bortta alterneringsledigheten och att skära ned barnbidrag.

Tehys styrelse anser det vara mycket orättvist och svårast att svälja att endast den offentliga sektorns semesterpenningar skärs ned:

- Det var landets regering som ville nedskära den offentliga sektorns personalkostnader. Den hade för sin del inte godkänt ett resultat som inte hade medfört en försämring av den offentliga sektorns arbetsvillkor, betonar Tehys ordförande Rauno Vesivalo.

Tilläggsuppgifter:
Tehys ordförande Rauno Vesivalo, tel. 040 587 4346