Tehys fullmäktige godkände resultatet av förhandlingarna om social- och hälsovårdavtalet

Tehys fullmäktige godkände enhälligt resultatet av förhandlingarna den 2 juni om social- och hälsovårdens nya arbets- och tjänstekollektivavtal vid sitt möte idag. Det nya social- och hälsovårdsavtalet är det största branschspecifika arbets- och tjänstekollektivavtal i landet och omfattar cirka 180 000 anställda. Avtalet träder i kraft 1.9.2021.

Image text
Bild: iStock

– I framtiden innebär det helt nya avtalsområdet för den kommunala sektorn att de branschspecifika problemen inom social- och hälsovården äntligen kan hanteras vid de egna avtalsborden. Detta är resultatet av en enorm mängd arbete och ett långsiktigt mål för Tehy. Utan tvekan ett historiskt ögonblick, säger Millariikka Rytkönen, Tehys ordförande som just har valts för nästa mandatperiod.   

Social- och hälsovårdsavtalet gäller personal anställda av en kommun eller samkommun i social- och hälsovårdspositioner. Denna enhet lösgör sig nu från det tidigare allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA), lönesättningsbilagorna 3 och 4 i det nuvarande AKTA överförs i sin helhet till social- och hälsovårdsavtalet.  

Etableringen av det nya avtalsområdet avtalades under förhandlingsrundan på våren 2020. Det nya social- och hälsovårdsavtalet har sedan dess förhandlats fram under avtalsperioden, med arbetsfred. När avtalet träder i kraft i början av september innehåller det dock några förbättringar av bestämmelserna om arbetstid för periodarbete.  

Som ett resultat av förändringarna i avtalssystemet blir barnskötare den största personalgruppen i AKTA och deras intressebevakning blir effektivare.   

Mer detaljerad information för medlemmar om social- och hälsovårdsavtalet och andra relaterade ändringar kommer att finnas tillgänglig på Tehys webbplats under de kommande dagarna.   

Ytterligare information:
Tehys intressebevakningsledare Else-Mai Kirvesniemi, tfn 050 346 0847