Tehy utmanar arbetsgivarna att införa nolltolerans mot diskriminering på grund av graviditet

Social- och hälsovårdsbranschens fackorganisation Tehy fördömer diskriminering på grund av graviditet eller familjeledighet i arbetslivet. På kvinnodagen utmanar Tehy alla arbetsgivare att införa nolltolerans mot diskriminering på grund av graviditet eftersom lagen förbjuder diskriminering, och varje fall är ett för mycket. Diskriminering på grund av graviditet är fortfarande beklagligt vanligt, i synnerhet i kommunerna.

– Det är fortfarande mycket vanligt att en visstidsanställning inte förnyas på grund av graviditet. På Tehys avdelning för intressebevakning ingriper vi alltid i diskriminering på grund av graviditet. Varje år kontaktar flera personer oss och berättar om diskriminering på grund av graviditet, och flera fall förs också till domstolen, säger Tehys tf. förhandlingschef Matias Nyman.

Särskilt oroande är att diskriminering är så vanligt speciellt inom den offentliga sektorn. Det är vanligt att arbetstagaren under många år erbjuds bara visstidsanställningar, och när arbetstagaren sedan meddelar om graviditet förnyas anställningen inte. En del av arbetstagarna vet inte heller att graviditet eller familjeledighet inte får påverka anställningsförhållandet.

– Problemet gäller i synnerhet visstidsanställda unga kvinnor som är i början av sin karriär. De vågar inte ta upp frågan av rädsla för att förlora sitt arbete.  Det är kanske därför en betydande del av diskrimineringsfallen inte kommer fram. Det är bra att omedelbart kontakta förtroendemannen om man misstänker diskriminering, konstaterar Nyman.

Rättegångar som anknyter till diskriminering på grund av graviditet är dyra, och den offentliga arbetsgivaren betalar kostnaderna från skattemedel, vilket inte ligger i samhällets intresse. 

– Arbetsgivarna inom den offentliga sektorn om några borde vara förebilder och inte acceptera ett enda fall av diskriminering på grund av graviditet eller familjeledighet, säger Nyman.

Lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män, det vill säga jämställdhetslagen, stadgar att diskriminering på grund av kön är förbjudet. I arbetslivet är det förbjudet att utan ett godtagbart skäl försätta en arbetstagare eller arbetssökande i en mindre fördelaktig ställning än andra på grund av kön. Diskriminering på grund av graviditet anses vara diskriminering på grund av kön.

I år driver Tehy en kampanj för jämställdhet i arbetslivet. Det finns fortfarande många strukturella orsaker i arbetslivet som leder till bristande jämställdhet mellan män och kvinnor och förhindrar att likalönsprincipen genomförs. Även dessa problem ska åtgärdas för att jämställdheten ska kunna främjas.

Tehys nolltoleransutmaning är en del av Kvinnoorganisationernas Centralförbunds och delegationen för jämställdhetsärendens projekt ”100 jämställdhetsgärningar” som ingår i programmet för Finlands hundraårsjubileum.

Mer information:

Tehys tf. förhandlingschef Matias Nyman, tfn 0400 463 744 eller
jurist Niina Nurminen, tfn 040 5084 378

Titta på videon: http://areena.yle.fi/1-4034938 (”Kampen mot diskriminering på grund av graviditet”, på finska)

Om arbetsavtalet inte förnyas på grund av att kvinnan ska bli moderskapsledig är det fråga om diskriminering på grund av graviditet. Förstavårdaren Marjaana Holm och Tehys förhandlingschef Matias Nyman berättar om diskriminering på grund av graviditet i den kvinnodominerade vårdbranschen.