Tehy undertecknar inte intentionsavtalet om den nya centralorganisationen

Social- och hälsovårdens fackorganisation Tehy valde att gå med i utredningen Ny centralorganisation med några ramvillkor. Förutsättningen var att det bildas en ny, partilös centralorganisation med nya verksamhetssätt och förbund från alla centralorganisationer.

Image text
Foto: Jan-Olof Eriksson

Utredningsarbetet för projektet Ny centralorganisation upphörde i mars. Tehys fullmäktige behandlade ärendet i dag och beslutade att Tehy inte ska underteckna intentionsavtalet om att grunda en ny centralorganisation. Detta innebär att projektet inte kommer att genomföras på det utredda sättet. 
 
– Det ursprungliga syftet med projektet att förena löntagarrörelsens krafter är bra och värt att stödja. Tyvärr är resultatet av utredningsarbetet inte tillräckligt ambitiöst och reformativt. Ramvillkoren som Tehy ställde uppfylls inte. Tehy är inte övertygad om att det skulle uppstå en helt ny partilös organisation med öppna verksamhetssätt, säger Tehys ordförande Rauno Vesivalo.
 
– Tehy är nöjd med STTK:s verksamhet. Den är en modern och agil centralorganisation som har profilerat sig starkt i jämställdhetsfrågor och som förespråkare för de kvinnodominerade branscherna inom den offentliga sektorn. Det lönar sig inte att byta ut något som fungerar utan satsa på att utveckla STTK.
 
Enligt Vesivalo ska fackföreningsrörelsen emellertid förnyas och ständigt söka efter nya verksamhetssätt och strukturer. 
 
– Utredningen om en ny centralorganisation gav bra information om ändringen i verksamhetsmiljön och nya medlemmars förväntningar på den framtida fackföreningsrörelsen. Det lönar sig att utnyttja informationen även vid utveckling och förstärkning av STTK i fortsättningen.
 
Mer information:
Tehys ordförande Rauno Vesivalo, tfn 040 587 4346