Tehy, SuPer och ERTO: Förhandlingsresultat för hälsoservicebranschen uppnått

Under natten nåddes ett förhandlingsresultat om ett kollektivavtal för den privata hälsoservicebranschen.

Image text
Kuva: Tehyn arkisto

Förhandlingsresultatets innehåll varken avslöjas eller kommenteras innan förbundens ledande organ har behandlat saken. Förbundens styrelser behandlar förhandlingsresultatet under veckan.

Hälsoservicebranschens förhandlingar inleddes i januari. För att påskynda förhandlingarna utlyste förbunden den 17 juni ett förbud mot övertid och byte av arbetsskift för Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:s verksamhetspunkter och arbetsplatser. Förbudet upphörde i och med förhandlingsresultatet den 23 juni 2020 kl. 9.00

Tehy, SuPer och ERTO förhandlar som enda organisationer fram ett allmänbindande kollektivavtal för hälsoservicebranschen med Välmåendebranschen HALI rf.

Mer information:

Tehys ledande jurist Vappu Okkeri, tfn 040 091 3230

SuPers förhandlingschef för den privata sektorn Pia Zaerens, tfn 050 385 8042

ERTO:s intressebevakningsdirektör Saara Arola, tfn 040 631 6521