Tehy: Sjukskötarnas begränsade förskrivningsrätt ska diskuteras sakligt

Fackorganisationen för social- och hälsovårdsbranschen Tehy anser det vara konstigt att man under de senaste dagarna i diskussioner bland annat i de sociala medierna ifrågasatt sjukskötarnas förskrivningsrätt delvis med stöd av osakliga argument. Också Läkarförbundet motsätter sig utvidgningen av den begränsade förskrivningsrätten.

Image text
Bild: iStock

Sjukskötare, hälsovårdare och barnmorskor har sedan början av 2011 haft rätt att inom den offentliga hälsovården begränsat förskriva läkemedel till patienter. Till utbildningen väljs erfarna sjukskötare med en lång arbetserfarenhet. För att få specialkompetensen förutsätts en omfattande kompletterande utbildning som varar i ett år. Just nu finns det i Finland cirka 400 sjukskötare som har genomgått utbildningen.

– Verksamheten övervakas mycket noga av såväl myndigheterna som arbetsplatsorganisationerna. Sjukskötarnas förskrivning baserar sig alltid på en undersökning av patienten och en utvärdering av patientens vårdbehov eller på en vårdplan som görs av en läkare, och de egentliga diagnoserna görs av läkare, säger Tehys ordförande Millariikka Rytkönen.

Begränsad förskrivning är en reglerad verksamhet som övervakas av tillstånds- och tillsynsmyndighet för social- och hälsovården. Utbildningen är en krävande helhet som förutom teoristudier även innehåller utvärdering av patientens vårdbehov, genomförande av vårdarbete och symtomatisk behandling samt uppföljning och utvärdering av effekten av vården. Sjukskötare arbetar enligt rekommendationerna för God medicinsk praxis.

– Kunskaperna verifieras med ett skriftligt prov och ett yrkesprov i vars bedömning den handledande läkaren deltar. Till exempel studerar sjukskötarna under förskrivningsutbildningen farmakologi på samma föreläsningar som läkarna, säger Rytkönen.

Läkarförbundet påstår att det inte finns tillräckligt med forskningsdata kring temat. Det finns dock flertaliga undersökningar om saken och internationella bevis som stöder skötarnas förskrivningsrätt. Dessutom ger social- och hälsovårdsministeriets rapport om sjukskötarnas förskrivningsrätt från år 2016 en positiv bild av förskrivningsrättens genomförande. I rapporten konstateras bland annat att patienterna på sjukskötarmottagning får goda råd om läkemedelsbehandling.  Det finns också kalkyler om kostnadseffektivitet där man har jämfört sjukskötarmottagningen med läkarmottagning.

– På arbetsplatser har man fått positiva erfarenheter om förskrivning, och både skötarna och läkarna har varit nöjda då läkarnas resurser frigörs så de kan användas för mer väsentliga uppgifter. I stället för att gräla borde man nu bygga upp ett yrkesövergripande samarbete såsom också lagstiftningen förpliktar, påminner Rytkönen.


Mer information:

Tehys ordförande Millariikka Rytkönen, tfn 040 821 0028
Tehys direktör Kirsi Sillanpää, tfn 040 820 7848
Tehys arbetsmiljösakkunniga Kaija Ojanperä, tfn 040 5969 171