Tehy: På PlusHälsa börjar ett förbud mot övertid och byte av arbetsskift, lokala utmarscher idag

I kollektivavtalsförhandlingarna mellan Tehy och PlusTerveys Hammaslääkärit Oy har arbetsgivaren föreslagit betydande försämringar i arbetsvillkoren. Därför har förhandlingarna strandat och Tehy utlyser idag kl. 11.00 ett förbud mot övertid och byte av arbetsskift, vilket gäller tills vidare.

Image text
Bild: iStock

Under förbudet mot övertid och byte av arbetsskift ska man inte utföra övertidsarbete eller byta arbetsskift. Det är inte fråga om en strejk, utan under förbudet mot övertid och byte av arbetsskift följer de anställda normala arbetstider och sköter sina arbetsskift normalt.

Därtill marscherar tehyiterna idag ut från PlusHälsas verksamhetsställen på olika håll i landet. Under dessa utmarscher under lunchtimmen mitt på dagen försvinner tehyiterna från sina arbetsplatser en timme. Syftet med åtgärden är att påskynda kollektivavtalsförhandlingarna och på samma gång fästa uppmärksamhet vid att i praktiken har arbetstagarna oftast inte möjlighet att hålla avtalsenliga matraster.


Mer information:

Förhandlingschef Marianne Leskinen, gsm 040 922 1174
jurist Mirja Kinnunen, gsm 040 681 5308