Tehy om konkurrenskraftsavtalet: Bättre än tvångslagarna, besvärlig helhet

STTK:s styrelse godkände i dag förhandlingsresultatet om samhällsfördraget under förutsättning att alla parter godkänner den och att avtalet när det ingås ersätter regeringens tvångslagar. Regeringen bör också avhålla sig från att bereda en separat lag om lokalt avtalande.

– Efter långa och svåra förhandlingar är resultatet inte angenämt och försvagar köpkraften, men helheten kan på något sätt godkännas i synnerhet i det svåra sysselsättnings- och ekonomiläget. Redan i förväg visste man att löntagarna måste förbereda sig på försämringar. Tvångspaketet som staten planerat skulle ha straffat i synnerhet den offentliga sektorns kvinnor ännu hårdare, bedömer Tehys ordförande Rauno Vesivalo.

– Bland de svåraste sakerna för våra medlemmar under förhandlingarna var enligt responsen till Tehy förslagen att beskära semestrar och sjukdomskarenserna. Dessa båda kunde avvärjas i förhandlingarna.

Dessutom har Tehy hela tiden ansett det viktigt att uppgörelsen behandlar olika löntagargrupper jämlikt. Flyttning av arbetspensions- och arbetslöshetsavgifternas betalningsandelar från arbetsgivare till arbetstagare och förlängning av arbetstiden med 24 timmar på separat branschvis avtalat sätt drabbar alla löntagare. Däremot nedskärning av semesterpenningen på viss tid med 30 % åren 2017–2019 riktar sig bara på den offentliga sektorn, vilket otvetydigt ger uppgörelsen en slagsida. 

I konkurrenskraftsavtalet avtalades även om att förlänga tjänste- och kollektivavtalen med 12 månader så att man inte gör ändringar i dem gällande löner eller andra kostnadspåverkande anställningsvillkor. Enligt löntagarsidan bör staten i och med avtalet avhålla sig från de planerade tilläggsnedskärningarna om 1,5 miljarder och genomföra lättnader av inkomstskatterna. 

– Här segrade avtalssamhället. Arbetsmarknadsorganisationerna gjorde igen det man bad om. Förhoppningsvis kommer ekonomins och sysselsättningens riktning att svänga med denna draghjälp och arbetsgivarna griper sig an sysselsättningsläget på allvar, konstaterar Vesivalo.
Tehys styrelse sammanträder nästa gång 4.3.2016 och får en rapport om läget. På basis av förhandlingsresultatet förs branschvisa tjänste- och arbetskollektivavtalsförhandlingar senast 31.5.2016. Tehy behandlar branschförhandlingarnas resultat vid Tehys extra fullmäktigemöte i maj.  

Mer information:
Ordförande Rauno Vesivalo, tel. 040 587 4346
Chef, intressebevakningssektorn Jukka Maarianvaara, tel. 040 703 1387

 

Kuva: Lehtikuva / Vesa Moilanen