Tehy och SuPer utlyser en ansökningsblockad mot andelslag i norra Finland

Tehy och SuPer har utlyst en blockad mot andelslaget Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon osuuskunta och dess dotterbolag. Bland annat Tervia Osaajat Oy producerar social- och hälsovårdstjänster inom Norra Österbottens, Länsi-Pohja och Lapplands sjukvårdsdistrikts samt Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soites och Kajanalands samkommun för social- och hälsovårds områden.

Image text
Foto: Jaakko Martikainen

Enligt förbunden har andelslaget och dess dotterbolag trots upprepade försök inte gått med på att förhandla om ett eget kollektivavtal, trots att andelslaget och dess dotterbolag planerar att även sysselsätta vårdare som representeras av Tehy och SuPer.

I praktiken innebär ansökningsblockaden att Tehys och SuPers medlemmar inte söker arbete hos andelslaget eller dess dotterbolag, eller ingår arbetsavtal med de organisationer som omfattas av blockaden.

– Vi vill trygga våra medlemmars arbetsvillkor och våra möjligheter att hjälpa dem och bevaka deras intressen även i framtiden. Detta är inte möjligt utan ett kollektivavtal mellan förbunden och arbetsgivaren, säger Tehys intressebevakningsdirektör Else-Mai Kirvesniemi.

Blockaden träder i kraft måndagen den 10 februari. Blockaden är i kraft tills andelslaget och dess bolag går med på att förhandla om ett separat kollektivavtal.

– Vi förutsätter att andelslaget och dess dotterbolag ingår ett specifikt kollektivavtal med Tehy och SuPer innan verksamhet som berör vårdarna inleds, eftersom vi representerar en ovillkorlig och överlägsen majoritet av vårdarna, påminner SuPers intressebevakningsdirektör Anne Sainila-Vaarno.

Mer information:

Tehys intressebevakningsdirektör Else-Mai Kirvesniemi, tfn 050 346 0847
SuPers intressebevakningsdirektör Anne Sainila-Vaarno, tfn 050 310 1492