Tehy och SuPer har gett en strejkvarning som gäller Förenade Medix Laboratorier Ab

Förenade Medix Laboratorier Ab hotas av strejk 19–21.12. Arbetskonfliktåtgärderna är nödvändiga eftersom företaget följer ett kollektivavtal som inte lämpar sig för branschen och vägrar att förhandla om ett nytt kollektivavtal.

Image text
Bild: Kimmo Mäntylä / Lehtikuva

Social- och hälsovårdens fackorganisationer Tehy och SuPer har gett sin strejkvarning till riksförlikningsmannen, Palvelualojen työnantajat Palta r.f. och Förenade Medix Laboratorier Ab i dag måndagen 4.12.2017. Strejken börjar på tisdag 19.12 kl. 15 och tar slut på torsdag 21.12 kl. 05.59.

– Det handlar om en laglig strejk som gäller allt arbete i Förenade Medix Laboratorier Ab och alla anställningsförhållanden, konstaterar Tehys intressebevakningschef Else-Mai Kirvesniemi.

Syftet med arbetskonfliktåtgärden är att få arbetsgivaren att förhandla om ett kollektivavtal som lämpar sig för branschen. Förenade Medix Laboratorier Ab har tidigare i dag meddelat att det börjar följa kollektivavtalet mellan Palta och Fackförbundet Pro från och med 27.11.2017. Detta kollektivavtal, som gäller inom den privata laboratoriebranschen, har fel tillämpningsbransch och är inte lämpligt för kliniskt laboratoriearbete. Dessutom är anställningsvillkoren sämre än de som tidigare lokalt avtalats. Enligt Kirvesniemi är arbetsgivarens tillvägagångssätt ett tydligt exempel på att man shoppar bland kollektivavtalen. Arbetsgivaren strävar efter att försämra anställningsvillkoren genom att välja det billigaste möjliga kollektivavtalet.

– Det är konstigt att arbetsgivarförbunden efterlyser lokala avtal, men när de sedan fungerar, skrotar man dem genom att försämra arbetsvillkoren. Lokala avtal har fungerat utan problem i detta företag i 20 år. Problem uppstår när arbetsgivaren bryter mot avtalskulturens spelregler, konstaterar Kiviniemi.

Enligt organisationernas uppgifter har arbetsgivaren pressat arbetstagarna att underteckna nya arbetsavtal. Dessutom har arbetsgivaren börjat tillämpa sämre arbetsvillkor på de arbetstagare som inte har undertecknat de nya arbetsavtalen.

– Att utöva påtryckningar och utpressning för att få nya arbetsavtal undertecknade samt att bryta mot jämlik behandling är ytterst oförsvarligt och olagligt, säger Kirvesniemi.

Tehy och Super kommer att bestrida arbetsgivarens påtryckningar, eftersom de bryter mot arbetsavtalslagens krav på en jämlik behandling. Arbetsgivaren placerar tydligt de arbetstagare som trots påtryckningar inte undertecknar ett nytt arbetsavtal i en svagare ställning.

Mer information:

Else-Mai Kirvesniemi
Tehys intressebevakningschef
tfn 050 346 0847

Vappu Okkeri
Tehys jurist
tfn 0400 913 230

Pia Zaerens
SuPers förhandlingschef för den privata sektorn
tfn 050 385 8042