Tehy och SuPer besvikna på Paltas ovilja att förhandla

Tehy och SuPer gav på måndag 4.12 en strejkvarning som gäller Förenade Medix Laboratorier Ab, eftersom företaget följer ett kollektivavtal som inte lämpar sig för kliniskt laboratoriearbete och har vägrat förhandla om ett nytt kollektivavtal.

Image text
bild: iStock

Riksförlikningsmannen Minna Helle har fört bakgrundsdiskussioner med parterna. Hon konstaterar i sitt meddelande i dag att Palta har meddelat att det inte förhandlar om ett kollektivavtal med Tehy och SuPer, eftersom företaget redan följer ett avtal för den privata laboratoriebranschen. Därmed anser riksförlikningsmannen att det inte finns förutsättningar för förlikning av arbetstvisten.

– Vi är djupt besvikna på att arbetsgivarförbundet Palta inte vill förhandla om saken med oss. Våra medlemmar har nu ingen annan möjlighet att påverka än att genom konfliktåtgärder visa att de vill att Tehy och SuPer ska representera dem i kollektivavtalsärendet, konstaterar Tehys intressebevakningschef Else-Mai Kirvesniemi om situationen.

– Tehy och SuPer är fortfarande redo att återkalla arbetskonflikten som gäller Förenade Medix Laboratorier Ab, om förhandlingarna inleds.

Arbetsgivaren vill på arbetsplatsen tillämpa ett kollektivavtal som har gjorts för livsmedels-, miljö- och industribranscherna.  Kliniskt laboratoriearbete har inte omfattats av detta avtal innan Förenade Medix Laboratorier Ab började shoppa bland kollektivavtal.

Klinisk laboratorieverksamhet är en del av hälsovården.  Den omfattas av lagen om privat hälso- och sjukvård, där laboratorieverksamhet definieras som hälso- och sjukvårdstjänst för vilken serviceproducenten ska ha tillstånd av tillståndsmyndigheten. Serviceproducenten ska utöver ändamålsenliga lokaliteter och anordningar även ha sådan ändamålsenligt utbildad personal som verksamheten förutsätter. Laboratorieverksamheten är alltså verksamhet inom hälso- och sjukvården som utförs av yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården.  Lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården förutsätter å sin sida att arbetsgivaren ska försäkra sig om de yrkesutbildade personernas yrkesmässiga utveckling, upprätthållande av kunskaper och färdigheter samt fortbildning så att den yrkesutbildade personens yrkesinsats bibehålls på säker och ändamålsenlig nivå.

– Det är ytterst viktigt att också kollektivavtalen ska stöda dessa ovan nämnda skyldigheterna, konstaterar Kirvesniemi.
 

Mer information:

Else-Mai Kirvesniemi,  Tehys intressebevakningschef, tfn 050 346 0847
Vappu Okkeri, Tehys jurist, tfn 0400 913 230
Pia Zaerens, SuPers förhandlingschef för den privata sektorn, tfn 050 385 8042