Tehy och SuPer: Behovet av utbildning av vårdbiträden gäller för indirekta stödtjänster, inte vård- eller omsorgsarbetet

Tehy och SuPer gav Utbildningsstyrelsen den 14 maj 2020 sitt utlåtande om modellen för utbildning av vårdbiträden.

Image text
Foto: Vesa Moilanen / Lehtikuva

Vårdfacken Tehy och SuPer anser i ett gemensamt ställningstagande att utbildningen av den stödtjänstpersonal som behövs inom vårdsektor står att finna i den nuvarande examen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen, och att det inte föreligger behov av specifik utbildning för vårdbiträden eller nya examensdelar för social- och hälsovårdsbranschens befintliga utbildningar. Önskan är att också ändra titeln vårdbiträde till stödtjänstanställd, vilket bättre beskriver innehållet i arbetet, som exempelvis är inriktat på assistans, städning och näring.

Enligt förbunden kräver en god och trygg vård av äldre kompetens inom social- och hälsovård och utbildning minst på andra stadiet för att kunna utföras klientsäkert och adekvat.

– Upprätthållande av funktionsförmågan bland äldre kräver kompetens för att förebygga och behandla sjukdomar, utföra läkemedelsbehandling och övervaka dess effekter, erbjuda näring i enlighet med näringsrekommendationerna för äldre samt identifiera och ingripa i problem med funktionsförmågan, säger Kirsi Coco, utbildningspolitisk expert vid Tehy.

Soile Nevala, sakkunnig vid SuPer, påminner om att lämpligheten bland dem som söker sig till social- och hälsovårdsbranschen alltid måste testas omsorgsfullt.

Utbildningsstyrelsen och social- och hälsovårdsministeriet har föreslagit två alternativa modeller för utbildning av vårdbiträden. Dessa skulle bestå av delar av grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen respektive rengörings- och fastighetsservicebranschen.

Mer information:

Tehys utbildningspolitiska expert Kirsi Coco, tfn 040 821 5057
SuPers expert Soile Nevala, tfn 09 2727 9157