Tehy och SuPer: Behovet av utbildning av vårdbiträden gäller för indirekta stödtjänster, inte vård- eller omsorgsarbetet

Tehy och SuPer gav Utbildningsstyrelsen den 14 maj 2020 sitt utlåtande om modellen för utbildning av vårdbiträden.

Image text
Foto: Vesa Moilanen / Lehtikuva

Vårdfacken Tehy och SuPer anser i ett gemensamt ställningstagande att utbildningen av den stödtjänstpersonal som behövs inom vårdsektor står att finna i den nuvarande examen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen, och att det inte föreligger behov av specifik utbildning för vårdbiträden eller nya examensdelar för social- och hälsovårdsbranschens befintliga utbildningar. Önskan är att också ändra titeln vårdbiträde till stödtjänstanställd, vilket bättre beskriver innehållet i arbetet, som exempelvis är inriktat på assistans, städning och näring.

Enligt förbunden kräver en god och trygg vård av äldre kompetens inom social- och hälsovård och utbildning minst på andra stadiet för att kunna utföras klientsäkert och adekvat.

– Upprätthållande av funktionsförmågan bland äldre kräver kompetens för att förebygga och behandla sjukdomar, utföra läkemedelsbehandling och övervaka dess effekter, erbjuda näring i enlighet med näringsrekommendationerna för äldre samt identifiera och ingripa i problem med funktionsförmågan, säger Kirsi Coco, utbildningspolitisk expert vid Tehy.

Soile Nevala, sakkunnig vid SuPer, påminner om att lämpligheten bland dem som söker sig till social- och hälsovårdsbranschen alltid måste testas omsorgsfullt.

Utbildningsstyrelsen och social- och hälsovårdsministeriet har föreslagit två alternativa modeller för utbildning av vårdbiträden. Dessa skulle bestå av delar av grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen respektive rengörings- och fastighetsservicebranschen.

Mer information:

Tehys ordförande Millariikka Rytkönen, tfn 040 821 0028
SuPers ordförande Silja Paavola, tfn 050 527 5085

Tehys utbildningspolitiska expert Kirsi Coco, tfn 040 821 5057
SuPers expert Soile Nevala, tfn 09 2727 9157