Tehy och SuPer: Både den privata och offentliga social- och hälsovårdssektorn i en lönegrop

Enligt en utredning som publicerats idag (Antti Kauhanen, Terhi Maczsulskij ja Eetu Isotalo: Kunta-alan ja yksityisen sektorin välinen palkkaeroselvitys 2019) är lönerna för kommunala anställda inom social- och hälsovårdssektorn med motsvarande arbetsuppgifter 0,4-2,3 % större jämfört med den privata sektorn.

Image text
Foto: Pasi Leino

Den färska utredningen fokuserar på löneskillnader mellan kommunala och privata anställda som arbetar inom samma bransch och som har samma titel. Det är inte en överraskning för skötarorganisationerna att lönenivån inom social- och hälsovårdssektorn är lägre inom den privata sektorn jämfört med den kommunala. 

– Det är inte någon egentlig nyhet att hela social- och hälsovårdssektorn är i en lönegrop, oberoende av om det handlar om privat eller kommunalt, konstaterar Tehys intressebevakningschef Else-Mai Kirvesniemi.

För att främja lönejämställdheten vore det mycket viktigare att studera löneskillnaderna mellan mans- och kvinnodominerade branscher där utbildningsbakgrunden är densamma. Till exempel en sjukhusingenjörs lön är över 1 000 euro större än en sjukskötare med samma utbildningsbakgrund.

Enligt Statistikcentralen tjänar kvinnor i genomsnitt cirka 600 euro mindre än män.

– Det är glädjande att man även i regeringsprogrammet har uppmärksammat den helt ogrundade löneskillnaden på 16 procent mellan män och kvinnor. Det program för lönejämställdhet som Tehy och SuPer föreslagit skulle åtgärda just denna skillnad, påminner SuPers intressebevakningschef Anne Sainila-Vaarno.

Den trilaterala beredningen av likalönsprogrammet stötte på grund förra veckan. Man lyckades inte avtala om några praktiska arrangemang överhuvudtaget. Det finns en risk att likalönsmålet än en gång bara blir fint tal. Det program för lönejämställdhet som SuPer och Tehy föreslagit är en rimlig, praktisk åtgärd, som skulle leda till konkreta resultat.

De centrala lönerelaterade målen för Tehy och SuPer under förbundsrundan är löneförhöjningar som minst motsvarar exportbranscherna, och därtill främjande av lönejämställdhet genom ett skilt program. Förbunden anser också att arbetsförhållandena måste förbättras, och kiky-timmarna måste avlägsnas utan extrakostnader. Därtill är målet ett avtal för social- och hälsovården inom den offentliga sektorn.

Mer information:

Tehys ekonom Ralf Sund, tfn 050 563 4841
SuPers intressebevakningschef Anne Sainila-Vaarno, tfn 050 310 1492