Tehy och SuPer: Avbryt omedelbart avtalsförhandlingarna på grund av undantagstillståndet

Image text
Kuva: Annika Rauhala

Vårdfackets organisationer Tehy och SuPer föreslår att arbetsmarknadsförhandlingarna avbryts för såväl kommunsektorn som privatsektorn. Förslaget motiveras med undantagstillståndet och beredskapslagen.

– Av dagens sammankomst att döma förhåller sig den kommunala arbetsgivaren inte med tillräckligt stort allvar till att allt i denna situation borde göras för att påskynda förhandlingarna. Därför ser vi inga förutsättningar för att förhandlingarna nu skulle kunna fortsätta, säger både Tehys ordförande Millariikka Rytkönen och SuPers ordförande Silja Paavola.

Ett undantagstillstånd kräver exceptionella arrangemang. Inom vårdfacket är vi övertygade om att det i dagens läge är bäst att alla de som är inblandade i förhandlingsprocessen satsar sin kapacitet på annat håll. Till förhandlingsbordet återvänder vi när undantagstillståndet har avblåsts.

Mer information:

Tehys intressebevakningschef Else-Mai Kirvesniemi, tfn 050 346 0847
SuPers intressebevakningschef Anne Sainila-Vaarno, tfn 050 310 1492