Tehy lämnar in ett klagomål om jour för sjukskötare till EU-kommissionen, Finland vill inte ta tag i problemet

Helsingin Sanomat skrev om att sjukskötare på Mejlans sjukhus har problem med att orka med sitt arbete (10.1.2018). Sjukskötarna på operationsavdelningen tvingas ofta arbeta ett dygn i sträck eller utan lediga dagar i upp till tre veckor.

Image text
Bild: iStock

Sjukskötarna har jourplikt och tvingas ofta komma till arbetet under sin fritid.

Detta har lett till utmattning och ökad sjukledighet bland personalen och att sjukskötare har sökt sig till andra branscher.

Tehy känner till problemen som joursystemet medför för sjukskötarna.

– Arbetsgivaren har en lagstadgad skyldighet att trygga arbetssäkerheten. Arbetsschemat är påfrestande och därtill kallas man ofta in till arbetet på fritiden. Det är inte så konstigt att sjukskötarna blir utmattade. Vid behov kommer vi att be regionförvaltningsverket granska ärendet, säger Tehys intressebevakningschef Else-Mai Kirvesniemi.

Tehy har krävt att den arbetstidslag som nu är under beredning ska ändras så att jourtid räknas som arbetstid.

– Tyvärr har Tehys synpunkter inte beaktats och i lagförslaget räknas jourtiden fortfarande inte som arbetstid, fastän den påverkar de anställdas fritid i betydande grad.

Tehy förbereder som bäst ett klagomål om jourreglerna till Europeiska kommissionen.

– Arbetstidsdirektivet förutsätter att ersättande vilotid ska ges genast, men varken den gällande arbetstidslagen eller lagförslaget under beredning medför såtillvida inte någon förbättring. Enligt lagförslaget kan vilotid ges först i samband med följande eller en senare dygnsvila. På detta sätt främjar man naturligtvis inte arbetssäkerheten och sjukskötarnas möjligheter att orka med sina arbeten.

Tehy och SuPer strävar tillsammans efter ett eget avtal för utbildad personal, där man bättre än nu kunde utveckla vårdpersonalens löne- och arbetstidsvillkor vad gäller exempelvis jourtider.

 

Mer information: Else-Mai Kirvesniemi tfn 050 3460 847