Tehy: Lagen om löneharmonisering skulle strida mot grundlagen

Enligt den nyss utkomna OECD-rapporten är löneskillnaden mellan heltidsarbetande män och kvinnor alarmerande stor i Finland. Den genomsnittliga löneskillnaden uppgår till 18,1 procent till förmån för männen, när den i OECD-länderna i genomsnitt är 14,1.

Image text
Bild: iStock

Även i en nordisk jämförelse intar Finland jumboplatsen. I Danmark är lönerna i genomsnitt 5,8 procent, i Norge 7,1, i Island 9,9 och i Sverige 13,4 procent till förmån för männen.

– Även om kvinnornas andel i arbetslivet i Finland är i världstoppen är löneskillnaderna enorma hos oss. Finland framställs som ett modelland för jämlikhet men i verkligheten återstår det ännu mycket att göra när det gäller att främja lönejämställdheten, säger Tehys ordförande Millariikka Rytkönen.

Upp till 90 procent av personalen inom social- och hälsovårdsbranschen är kvinnor. Lönejämställdheten framskrider inte i Finland om den grundlösa löneskillnaden i förhållande till de mansdominerade branscherna inte åtgärdas. Om lönenivån inom social- och hälsovårdsbranschen inte förbättras kan det i framtiden också vara svårt att få utbildad arbetskraft till branschen.

I samband med social- och hälsovårds- samt landskapsreformen har man diskuterat så kallad löneharmonisering, när över 200 000 anställda övergår från kommuner till landskap genom överlåtelse av rörelse. Det är fråga om den största överlåtelsen i Finlands historia där ett enormt antal yrkesutbildade inom social- och hälsovårdsbranschen övergår till anställning hos en ny arbetsgivare.

Vid överlåtelse av rörelse får de anställdas löner eller arbetsvillkor inte försämras. Arbetsdomstolen gav en linjedragning om detta i april. Enligt den ska arbetsgivaren efter överlåtelsen harmonisera lönerna, det vill säga bringa lönerna för personer som arbetar i samma och lika krävande uppgifter till samma nivå inom en rimlig tid.

KT Kommunarbetsgivarna har upprepade gånger krävt att man i samband med social- och hälsovårds- samt landskapsreformen lägger till en särbestämmelse i reformens införandelag på basis av vilken man för samma arbete inte skulle behöva betala samma lön. 

– Det är ett helt orimligt krav. Redan Finlands grundlag förutsätter jämlikhet på basis av vilken man för samma och lika krävande arbeten ska betala samma lön. Ett dylikt förslag skulle verkligen inte främja lönejämställdheten utan bara göra OECD-sifforna ännu dystrare för Finland, påpekar Rytkönen. 

Tehy kräver att man vid reformen också till denna del ska följa grundlagen och inte sänka den redan låga lönenivån inom social- och hälsovårdsbranschen. Statsmakten ska ta lika löner på allvar och främja lönejämställdheten mellan könen även i samband med social- och hälsovårdsreformen. 

 Mer information:

Tehys ordförande Millariikka Rytkönen, tfn 040 821 0028
Tehys intressebevakningsledare Else-Mai Kirvesniemi, tfn 050 346 0847