Tehy: Klient- och patientlagen får inte äventyra skötarnas arbetarskydd

Regeringen bereder en klient- och patientlag med avsikt att förstärka patienternas självbestämmanderätt och å andra sidan föreskriva om de undantagssituationer där självbestämmanderätten kan begränsas.

Image text
Bild: Annika Rauhala

Självbestämmanderätten innebär att patienten har rätt att delta i beslutsfattandet om sin egen vård.

Lagpropositionen förstärker självbestämmanderätten, vilket är positivt. Samtidigt ger den mer noggranna föreskrifter om de yrkesutbildade personernas rätt att vidta begränsningsåtgärder när de behövs. Tehy anser det vara viktigt att det finns tillräckligt med personal i dylika situationer och att man har sett till utbildningen av personalen. På så sätt är det möjligt att agera i undantagssituationer utan att äventyra varken patienternas eller personalens säkerhet.

Den föreslagna klient- och patientlagen innebär ett nytt hot mot i synnerhet förstavårdarnas arbetarskydd. I lagpropositionen föreslås att akutvårdspersonalen ska ha rätt att vidta olika begränsningsåtgärder och komma in i patientens bostad för att kontrollera dennas hälsotillstånd. Det kan leda till att man i fortsättningen inte kallar polis till platsen, eftersom akutvårdspersonalen har rätt att vidta begränsningsåtgärder. För att arbetarskyddet inte ska äventyras ska handräckning finnas tillgänglig säkert och snabbt i dylika situationer.

Förstavårdarnas arbetarskyddsrisker har upprepade gånger varit föremål för offentliga debatter under den senaste tiden. Tehy och Förbundet för Akutvård i Finland har redan tidigare krävt att strafflagen ska ändras så att de som uppträder våldsamt mot personer i akutvårdsarbete straffas enligt samma skala som de som gör våldsamt motstånd mot tjänsteman.


Mer information:

Tehys direktör Kirsi Sillanpää, tfn 040 820 7848
Tehys utvecklingschef Kirsi Markkanen, tfn 040 533 7086