Tehy: Institutet för hälsa och välfärd (THL) behöver resurser till sexuell och reproduktiv hälsa

Nationellt sett har Finland bra erfarenheter av främjande av hälsa för flickor och pojkar, kvinnor och män och särskilt mödrar och barn genom satsningar på sexuell och reproduktiv hälsa. Övergripande sexualundervisning riktad till unga och de tjänster som erbjuds unga har även rönt välförtjänt internationell uppmärksamhet.

Image text
Bild: iStock

Detta arbete har idkats särskilt på enheten för sexuell och reproduktiv hälsa (SELI), som upphörde 2016, vid Institutet för hälsa och välfärd (THL).

Vid Institutet för hälsa och välfärd var SELI en samordnande och ansvarig instans inom det viktiga området för sexuell och reproduktiv hälsa. Enheten samarbetade med organisationer inom branschen och samordnade nätverk för professionella inom branschen, så som yrkeshögskolelärare, sexualrådgivare, trygghetspedagoger samt det nationella nätverket för sexualmedicin.

Tehy föreslår att man allokerar mer resurser till Institutet för hälsa och välfärd för att återuppta verksamheten vid enheten för sexuell och reproduktiv hälsa eller starta någon motsvarande verksamhet.

– Det är helt klart att barns och ungas rätt till sin egen kroppsintegritet är fullständigt ovillkorlig. Den senaste tidens hemska brott tvingar alla ansvariga instanser att söka efter sätt att förebygga dessa brott i framtiden. Samtliga myndigheter som har samröre med barn och unga bör samarbeta för att förebygga brott mot barn. En konkret åtgärd vore att satsa på verksamhet liknande den vid SELI-enheten, föreslår Tehys ordförande Millariikka Rytkönen.

Också i riksdagen diskuterade man igår den senaste tidens hemska sexualbrott mot barn och hur man kan förebygga dem.

– Tehy stödjer kravet på att antalet poliser borde ökas.  Också andra myndigheters förutsättningar för förebyggande arbete bör stärkas. I denna fråga antydde finansministern om ett eventuellt extra tillskott till budgeten, till vilken säkrande av Institutet för hälsa och välfärds resurser för sexuell och reproduktiv hälsa skulle passa bra, konstaterar Rytkönen.

Mer information:

Tehys ordförande Millariikka Rytkönen, tfn 040 821 0028
Tehys direktör Kirsi Sillanpää, tfn 040 820 7848