Tehy: I regeringsprogrammet bör det satsas på utbildningskvalitet och närundervisning inom social- och hälsovårdsbranschen

Social- och hälsovårdens fackförening Tehy kräver att man i regeringsförhandlingarna inte kompromissar med urvalskriterierna för personalen inom social- och hälsovårdsbranschen och inte heller med utbildningskvaliteten. Tehy anser att utbildningskvaliteten bör övervakas genom bland annat slutprov. Även lämplighetsproven bör bevaras.

Image text
Bild: iStock

I Finland har rättigheterna och skyldigheterna när det gäller sjukvårdspersonalens arbete redan sedan länge reglerats. Ett villkor för att en person ska ha rätt att utöva ett sjukvårdsyrke har ansetts vara att han eller hon har avlagt yrkesexamen inom området. Exempelvis får endast personer som har avlagt sjukskötar- eller röntgenskötarexamen utöva sjukskötar- eller röntgenskötaryrket i Finland.

Inom Tehy har man på senare tid varit oroliga för kvaliteten på den grundläggande utbildningen inom social- och hälsovårdsbranschen.

– Tyvärr ger de förnyade utbildningsinnehållen och -metoderna på en del yrkesläroanstalter och yrkeshögskolor inte tillräcklig kompetens för branschen. I synnerhet måste fokus på arbetslivet och närundervisningen inom utbildningen utökas, säger Tehys ordförande Millariikka Rytkönen.

Enligt Tehy måste vi på de grundläggande utbildningarna inom social- och hälsovårdsbranschen få in slutprov, som är examensspecifika och enhetliga på nationell nivå. På så sätt kan det säkerställas att kompetensen för yrket hos de som utexamineras kan bedömas bättre än i dag.

Inom Tehy tror man inte att lösningen på problemen inom arbetslivet är att öka utbildningsmängderna inom social- och hälsovårdsbranschen.

– Så länge som kompetenta arbetstagare lämnar branschen är det inte vettigt att utöka antalet studieplatser. Först måste de faktorer som ökar branschens dragningskraft, det vill säga lön och arbetsförhållanden, förbättras. Samtidigt måste det fästas mer uppmärksamhet än tidigare vid antagningen av studerande.

Tehy anser att man måste hålls fast vid lämplighetsproven för den grundläggande utbildningen inom social- och hälsovårdsbranschen. Även i framtiden måste antagningen av studerande grunda sig på riksomfattande lämplighetsprov både på yrkesskolnivå och i yrkeshögskolorna.
 

Mer information:
Chefen för Tehys sektion samhällsrelationer och utveckling Kirsi Sillanpää, tfn 040 820 7848