Tehy hotar med övertids- och skiftbytesförbud om anställningstryggheten försvagas

Tehys styrelse beslöt vid sitt sammanträde igår att ge ordföranden befogenhet att vid behov besluta om att införa övertids- och skiftbytesförbud eller andra arbetskonfliktsåtgärder om regeringens proposition med förslag till att försvaga anställningstryggheten i företag med 20 anställda eller färre går vidare. Om detaljerna och tidschemat för åtgärderna beslutas under de kommande veckorna.

Image text
Bild: IStock

Landets regering beslutade under vårens ramförhandlingar att bereda en ändring i arbetsavtalslagen som skulle minska på kriterierna för enskilda uppsägningar i företag med 20 anställda eller färre. Motiveringen var att förbättra sysselsättningen. 

Flera fackförbund, inklusive Tehy, har allvarligt kritiserat propositionen, eftersom den försätter arbetstagaren i en olikvärdig ställning beroende på arbetsgivarens storlek, äventyrar de grundläggande rättigheterna, försvagar uppsägningsskyddet ytterligare och inte uppfyller sysselsättningsmålen.

– Tehy kan inte acceptera att dess medlemmars anställningsskydd försvagas på det här sättet. Vi förutsätter att alla arbetstagare behandlas likvärdigt oberoende av arbetsgivarens storlek och kräver att regeringen avstår från att föra propositionen vidare, säger Tehys ordförande Millariikka Rytkönen

För tehyiterna rör det verkliga hotet framtiden. När social- och hälsovårdsreformen genomförs kommer den att föra med sig många fler privata företag inom social- och hälsovårdsbranschen. I synnerhet inom den privata socialbranschen är företagsfältet redan nu synnerligen vilt, och det finns mycket problem som rör anställningar. 

– Propositionen är ett problem även för jämställdheten. Inom social- och hälsovårdsbranschen finns det inte likadana, skyddande bestämmelser angående anställningsskydd i kollektivavtalen som det finns inom många mansdominerade branscher. Propositionen håller på att leda till nya och väldiga problem inom den kvinnodominerade social- och hälsovårdsbranschen, konstaterar Rytkönen.

Mer information: 

Tehys ordförande Millariikka Rytkönen, tfn 040 821 0028
Tehys intressebevakningsledare Else-Mai Kirvesniemi, tfn 050 346 0847