Tehy: Det behövs en tydlig väg för erkännande av examina av vårdare som rekryteras från utlandet

Bristen på vårdpersonal är global och även Finland söker efter utländsk arbetskraft. I Finland är rekryteringsprocessen för komplicerad och gör att det tar längre att få tillgång till utländsk arbetskraft.

Image text
Foto: iStock

Examina som avlagts i EU/EES-länderna utvärderas med hjälp av yrkeskvalifikationsdirektivet. Utvärdering av yrkeskvalifikation av de som kommer från länder utöver dessa är dock för komplicerad och tar lång tid. Även en tydlig väg för erkännande av examina fattas. Examina för yrkespersoner inom social- och hälsovårdsbranschen måste kompletteras vad gäller bl.a. läkemedelsbehandling och kliniskt vårdarbete.

Tehy kräver att det skapas en enhetlig praxis för erkännande av examina av arbetstagarna som kommer utanför EU/EES-länder.

- I Finland har det genomförts många projekt för att utveckla modeller för kompletterande utbildning för att göra erkännandet av examina lättare. På detta ärenden har det vridits och vänts tillräckligt länge, säger Tehys chef för internationella ärenden, Sari Koivuniemi.

Arbetskraftsbristen kan inte lösas endast genom att öka antalet utbildningsplatser eller genom att rekrytera från utlandet. Man måste ta hand om branschens drag- och hållkraft och den nuvarande personalens ork. Även en förbättring av lönesättningen och arbetsförhållandena skulle föra med sig mer arbetstagare. 

När det gäller vårdare som rekryteras från utlandet ska man fästa särskild uppmärksamhet vid skaffandet av språkkunskaper. Språkkunskap är en förutsättning för att patientsäkerheten uppfylls. 

I rekryteringen bör man beakta de etiska principerna. Finland får inte belasta utvecklingsländer med sin arbetskraftsbrist och inte heller rekrytera från länder där det finns brist på vårdpersonal.

- Hälsovårdspersonal bör rekryteras till sådana uppgifter som de har utbildats för. Nu har t.ex. personer med sjukskötarutbildning rekryterats till vårdbiträde. Även andra oklarheter och orättvisor i rekryteringen har uppkommit, säger Koivuniemi.

I dag ordnas slutseminariet för Sote-Silta-projektet. Inom Sote-Silta-projektet har man utvecklat en kontinuerlig modell så att den kompletterande utbildningen för vårdare som rekryteras från utlandet skulle vara enhetligt också i fortsättningen. Tehy har deltagit i projektet.

Mer information: 
Tehys chef för internationella ärenden, Sari Koivuniemi, gsm 040 588 9157 (erkännande av examina)
Direktören för Tehys sektion för samhällsrelationer och utveckling, Kirsi Sillanpää, gsm 040 820 7848 (sote-branschens drag- och hållkraft)