SuPer, Tehy och ERTO: Löneskillnaden mellan socialservicebranschen och den kommunala sektorn minskas och kiky-timmarna avskaffas

Den privata socialservicebranschens avtalsförhandlingar fick en lösning, då förbunden godkände det under natten till tisdag framförhandlade förhandlingsresultatet.

Image text
Foto: Tehys arkiv

I och med lösningen följer lönerna den allmänna förhöjningen med en minimigräns, inte som lokalt anpassade poster.  Den privata socialservicebranschens allmänna förhöjning är 1,3 % den 1.8.2020 och 1,5 % den 1.7,2021. Den 1.9.2021 höjs minimilönenivån med en minimigräns, vars kostnadseffekt är cirka 0,6 %. På grund av minimigränsen för höjningarna stiger minimilönen rejält, och tack vare lösningen reduceras skillnaden till kommunsidans lönenivå. Till exempel höjs den lägsta tabellönen i vardera lönegruppen med 1,1–2 procent. Under avtalstiden höjs lönerna, beroende på lönegrupp, med maximalt 4,8 procent.

Ett stort steg i rätt riktning har tagits för att reformera lönesystemet. I framtiden kommer arbetets svårighetsgrad i högre grad att beaktas på arbetsplatsen och transparensen i lönesättningen förbättras.

− Reformen av lönesystemet och höjningen av minimilönen utgjorde verkligt viktiga mål i förhandlingarna. Utan dessa förbättringar skulle löneutvecklingen inom sektorn ha upphört och det skulle ha påverkat tillgången till personal, menar SuPers avtalsförhandlare Jukka Parkkola. − Arbetet för att lönerna ska komma ifatt den kommunala sektorns fortsätter även efter nuvarande avtalsperiod.

Kiky-timmarna avskaffas den 31 augusti 2020 utan kompensation.

- Avskaffandet av Kiky-timmarna är en stor fråga. En förlängning av arbetstiden utan kompensation har upplevts som mycket orättvis och förhandlingarna om slopandet av kiky-timmarna var tuffa. Det här var en rättvis lösning, anser Tehys jurist Mirja Kinnunen.

Socialservicebranschen omfattar en hel del atypiska anställningsförhållanden, som medför begränsningar och direktiv. Tillämpningen av så kallade ramavtal kommer att begränsas, bestämmelser implementeras så att säga för att begränsa oberättigad användning av kortfristiga tidsbestämda avtal.

− Atypiska anställningsförhållanden som sparåtgärder är ett verkligt problem inom socialservicebranschen. Det är bra att det införs begränsningar för deras användning, säger Saara Arola.

Lösningen medför också många andra förbättringar, såsom arbetsvälmående, beredskaps- och utryckningsersättning och personalrepresentanternas verksamhetsförutsättningar. Den årliga semesterberäkningen baserad på fem dagar tas äntligen i bruk. Ibruktagandet har en övergångsperiod. Beredskaps- och utryckningsersättningen höjs med 8−20 procent.

Arbetsgivarförbundets förslag till försvagningar avvärjdes, vilket kommer att ha en betydande inverkan på sektorns framtida attraktivitet. 

Avtalsperioden börjar i början av april 2020 och slutar i slutet av april 2022.

SuPer, Tehy och ERTO förhandlar i Sote rf:s namn med Välmåendebranschen HALI rf fram ett allmänbindande kollektivavtal för socialservicebranschen.


Mer information:
Tehys jurist Mirja Kinnunen, tfn 040 681 5308
SuPers avtalsförhandlare Jukka Parkkola, tfn 050 569 8710
ERTO:s intressebevakningsdirektör Saara Arola, tfn 040 631 6521