SuPer och Tehy: Oenighet med kommunarbetsgivarna om kollektivavtalets giltighet

Fackorganisationerna SuPer och Tehy, som representerar den utbildade vårdpersonalen, kräver genom ett käromål att arbetsdomstolen ska fastställa att det nya kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet gäller.

Alla andra huvudavtalsorganisationer inom kommunsektorn än Akavas FOSU undertecknade det nya kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet i fredags 2.3.2018.  Således är avtalet entydigt i kraft för de undertecknade organisationernas del från början av februari. Kommunarbetsgivarna tolkar situationen dock så att avtalet inte är i kraft, eftersom inte alla huvudavtalsparter har undertecknat det.

På arbetsplatserna råder det nu enligt SuPer och Tehy en mycket svår situation. Till exempel får man mycket berättigat många frågor av medlemmarna angående utvidgningen av förutsättningarna för tillfällig vårdledighet till 12 års ålder.

Under de tre dagar som gått har det redan uppstått förluster av rättigheter, och kommunarbetsgivarnas slingrande runt ärendet har förorsakat ohållbara problem för arbetstagarna. Därför anser SuPer och Tehy det vara nödvändigt att avgöra saken i arbetsdomstolen.


Mer information:

Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPer,
SuPers ordförande Silja Paavola, tfn 050 5275 085
intressebevakningsdirektör Anne Sainila-Vaarno, tfn 050 3101 492

social- och hälsovårdens fackförening Tehy
ordförande Millariikka Rytkönen, tfn 040 821 0028
intressebevakningsledare Else-Mai Kirvesniemi, tfn 050 3460 847