SuPer och Tehy: Man lever inte bara av uppskattning, lönerna ska rättas till

Social- och hälsovårdens fackförbund SuPer och Tehy lämnade i dag sina förhandlingsmål för förbundsrundan till Kommunarbetsgivarna. De mest centrala målsättningarna är tydliga löneförhöjningar, ersättning för de nedskurna semesterpenningarna inom den offentliga sektorn samt ett eget avtal för utbildade sjukskötare och vårdare, genom vilka det skulle vara möjligt att korrigera missförhållanden inom branschen och förbättra bl.a. lönesättningen och arbetstidsbestämmelserna särskilt för utbildad vårdpersonal. Till målsättningarna hör även att öka förtroendemännens och arbetarskyddsfullmäktiges tidsanvändning.

De båda förbundens medlemmar har sedan länge varit missnöjda med att löneutvecklingen har avstannat och att semesterpenningarna har skurits ned. Det har varit de anställda med små löner inom en kvinnodominerad bransch inom den offentliga sektorn som har fått betala för lågkonjunkturen.

Vårdbranschen har än så länge behållit sin attraktivitet. Arbetstagarna upplever att deras arbete är viktigt och värdefullt. Arbetets belastning har dock ökat under de senaste åren. Den utbildade vårdpersonalen står inför allt svårare utmaningar. Klientantalet växer i takt med att befolkningen blir äldre och patienterna blir alltmer svårskötta. Ständiga förändringar och oförutsägbara reformer belastar på arbetsplatserna.  Lönen är otillräcklig med tanke på utbildningen, kravnivån på arbetet och belastningen. Det är också svårt att leva på lönen till exempel i huvudstadsregionen. 

– Den finländska ekonomin har börjat växa snabbare än väntat. Det är inte rättvist att man kräver att de lågavlönade ska vara med i talkot och arbeta för gemensamma mål. Och när ekonomin sedan börjar växa låter man problemet bara kvarstå. På vårdarnas lönenivå går all inkomst till att täcka levnadskostnaderna, det vill säga till inhemsk konsumtion. Löneförhöjningarna förbättrar denna grupps köpkraft och förstärker på så sätt också ekonomin, säger ordföranden i SuPer Silja Paavola.  

– Visst uppskattar man vårdarbete i festtal, men uppskattningen syns inte i lönen och duger inte som betalningsmedel i vardagen.  Vårdare har lämnat social- och hälsovårdsbranschen, och de är önskad arbetskraft till exempel inom andra servicebranscher.  Även i andra länder har intresset för att rekrytera experter inom branschen från Finland på senare tid ökat, påminner ordföranden i Tehy Millariikka Rytkönen

Oberoende av strukturreformer beror kvaliteten och tillgången på social- och hälsovårdstjänster i grund och botten på arbetstagarnas kunnande. Utan utbildad vårdpersonal finns dessa tjänster inte och resten av samhället kan inte fungera. Därför måste lönerna rättas till – nu och i framtiden. 
 

Mer information:  

SuPers ordförande Silja Paavola, tfn 050 527 5085     
Tehys ordförande Millariikka Rytkönen, tfn 040 821 0028

 

Bilagor: 

 

Silja_Paavola_Millariikka_Rytkönen_002 (002)

 

bilden som använts i meddelanden om kommunalsektorns förhandlingsmålsättningar &0xA;Foto av: Hanna-Mari Kuivalainen, SuPer