SuPer och Tehy kräver kompensation för nedskärningarna i semesterpenningarna

Kompensationen för nedskärningarna i den offentliga sektorns semesterpenningar tas upp som en av smärtpunkterna under kommunbranschens avtalsförhandlingar. Vårdarorganisationerna SuPer och Tehy strävar efter en kompensation för nedskärningarna genom en separat ersättning i år och nästa år, som inte får ingå i de egentliga löneförhöjningarna.

Det är klart att konkurrenskraftslösningen inte kan dras tillbaka, men dess negativa effekter bör kompenseras för löntagare nu när konkurrenssituationen tydligt har förbättrats och tillväxtprognoserna har justerats upp. Det finns inte längre några skäl till så här tuffa sparåtgärder.

Det har kommit in många meddelanden om nedskärningarnas negativa effekter från medlemmarna i SuPer och Tehy, som även i övrigt har en relativt låg lönenivå. För genomsnittliga anställda inom kommunsektorn har semesterpenningen minskat med drygt 600 euro, vilket är en stor summa i en sjukskötares lön. Sjukskötarna är därför tvungna att kompromissa med helt vanliga vardagsutgifter. Medlemmarna upplever nedskärningen dessutom som orättvis, eftersom den endast gällde den offentliga sektorn. 

Nedskärningen i semesterpenningarna svider inte bara för skötare utan har också haft en negativ effekt på kommunens skatteintäkter, köpkraft och därigenom på den inhemska efterfrågan och företagsverksamheten.  

När det gäller att ersätta för nedskärningarna i semesterpenningarna kan regeringen inte skjuta över hela ansvaret på arbetsmarknaden, eftersom den själv krävde att arbetstagarna skulle delta i ett gemensamt talkoarbete i en dålig ekonomisk situation. Förtroendet byggs upp så att man på motsvarande sätt lättar på sparåtgärderna under ekonomisk tillväxt. Annars innebär det gemensamma talkoarbetet endast ensidiga kompromisser från arbetstagarnas sida. 

Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPer och social- och hälsovårdsbranschens fackorganisation Tehy representerar sammanlagt cirka 250 000 utbildade yrkespersoner inom vården.


Mer information:

SuPers ordförande Silja Paavola, tfn 050 527 5085
Tehys ordförande Millariikka Rytkönen, tfn 040 821 0028