SuPer och Tehy: Förhandlingsresultat för kommunsektorn

I förhandlingarna om kollektivavtal för kommunsektorn nåddes i dag en lösning.

Image text
Bild: IStock

Förhandlingsresultatets innehåll varken avslöjas eller kommenteras innan förbundens ledande organ har behandlat saken. SuPers styrelse och Tehys styrelse och fullmäktige sammanträder i morgon torsdag.

Förhandlingarna om kommunsektorns AKTA började i januari. I början av april överläts avtalsförhandlingarna till riksförlikningsmannen för frivillig förlikning. Tehy och SuPer förkastade förlikningsmannens förslag 30.4. Sedan 14.5 har förhandlingarna förts mellan Kommunarbetsgivarna och organisationerna.

Mer information:

Päivi Jokimäki, kommunikationsdirektör, SuPer, tfn 09 2727 9243
Katri Lindqvist, kommunikationsdirektör, Tehy, tfn 040 588 3431