SuPer och Tehy förhandlade: Kaiku 24 följer social- och hälsovårdsavtalet i framtiden

SuPer och Tehy har förhandlat fram ett kollektivavtal med Kaiku 24 för att producera kundtjänster för Södra Karelens social- och hälsovårdsdistrikt och samkommunen för Kymmenedalens social- och hälsovårdstjänster. I framtiden är det företagsspecifika kollektivavtalet för Kaiku 24 den kommunala sektorns AKTA och med början från 1.9 det nya social- och hälsovårdsavtalet. Dessutom följer Kaiku 24 lokala gällande avtal för Södra Karelens social- och hälsovårdsdistrikt.

Image text
Bild: iStock

I Södra Karelens social- och hälsovårdsdistrikt börjar det nya bolagets verksamhet med en snabb tidtabell. Ett tiotal anställda övergår till en början till Kaiku 24 med övergången av företaget. Samkommunen för Kymmenedalens social- och hälsovårdstjänster ansluter sig i årsskiftet.

Kaiku 24 som grundades i våras är ett företag som huvudsakligen ägs av Södra Karelens social- och hälsovårdsdistrikt och Samkommunen för Kymmenedalens social- och hälsovårdstjänster. Det producerar rådgivning, klientvägledning, digitala tjänster och distanstjänster för sjukvårdsdistrikt.

Tehy och SuPers ståndpunkt är att bolagsbildandet av offentliga tjänster inte får leda till att personalens arbetsvillkor försämras. Det finns en risk att detta sker när offentliga tjänster överförs för att bli producerade av privata företag. En sådan utveckling förhindrades i Sydöstra Finland i Södra Karelens social- och hälsovårdsdistrikt och samkommunen för Kymmenedalens social- och hälsovårdstjänster genom detta kollektivavtal. 
 
Mer information: 
Intressebevakningschef Anne Sainila-Vaarno, tfn 050 310 1492, SuPer rf
Intressebevakningschef Else-Mai Kirvesniemi, tfn 050 346 0847, Tehy rf