SuPer ja Tehy på kvinnornas lönedag: Löneskillnaden bör minskas – med pengar

I år är en kvinnlig euro 84 cent på kvinnornas lönedag. Löneskillnaden krymper väldigt långsamt. I de likalönsprograms tempo som nu gällt i 13 år blir gapet överbryggat först mot slutet av seklet, det vill säga 2090.

Image text
Foto: iStock

Kvinnornas lönedag är den dagen då kvinnornas årslön i princip är betald. I år inföll dagen igår den 3 november.

En viktig orsak till löneskillnaden är att lönerna är klart lägre inom de kvinnodominerade än inom de mansdominerade branscherna. Arbetsavtalslagen, jämställdhetslagen och diskrimineringslagen förutsätter att samma lön ska betalas för både samma och likvärdigt arbete.

Som metoder för främjande av lika löner har man ofta föreslagit en mera jämlik fördelning av föräldraledigheter mellan kvinnor och män samt att indelningen i manliga respektive kvinnliga branscher ska avskaffas. Båda är viktiga förändringar med tanke på jämställdheten men minskar inte direkt löneskillnaden mellan könen.

Lönegapet minskas endast med pengar, det vill säga genom att lönerna höjs mer inom de kvinnodominerade branscherna.

– Att det finns allt fler män till exempel inom vårdsektorn höjer inte automatiskt lönenivån inom den kvinnliga branschen, säger Tehys ordförande Millariikka Rytkönen.

SuPer och Tehy föreslår ett specifikt jämställdhetsprogram för avskaffning av löneskillnaden. Enligt programmet satsar staten först 100 miljoner under tio år, senare 150 miljoner per år på löneförhöjningar inom de kvinnodominerade branscherna, där lönerna ska höjas med 1,8 procentenheter mer än inom de mansdominerade exportsektorerna.

 – Ett realistiskt långsiktigt program främjar lika löner men ger även personalen inom social- och hälsovårdssektorn signalen att deras arbetsinsats är värdefull för samhället, säger Silja Paavola, ordförande för SuPer.

Finland är tvungen att satsa mer på social- och hälsovårdstjänsterna än i dagens läge, om landet fortsatt vill ha kvar sin ställning som en nordisk välfärdsstat.

 Mer information:

https://www.tehy.fi/fi/ota-yhteytta/medialle